Pionierzy korzyści

Nationale-Nederlanden Employee Benefits pomaga tworzyć systemy wynagrodzeń.

Nationale-Nederlanden Employee Benefits pomaga tworzyć systemy wynagrodzeń.

Podobnego typu firmy już od lat z powodzeniem funkcjonują na rynku amerykańskim i w niemal całej Europie Zachodniej. "Na pewno czynnikiem, który zaważył na decyzji o założeniu firmy świadczącej takie usługi, było wejście w życie reformy ubezpieczeń społecznych, w tym przepisów regulujących korzystanie z trzeciego filara, oraz zakładanie pracowniczych funduszy emerytalnych" - twierdzi Marcin Kruszewski, dyrektor marketingu w Nationale-Nederlanden Employee Benefits.

Ubezpieczenia na początek

Na razie podstawowymi produktami oferowanymi przez firmę są grupowe ubezpieczenia na życie, zarówno te typowo ochronne, jak i inwestycyjne, pracownicze programy emerytalne oraz grupowe programy pożyczkowe i kredyty hipoteczne. W planach jest rozszerzenie oferty o nowe usługi bankowe, ubezpieczenia zdrowotne, a także programy leasingowe - w tym praktycznie nie znane na naszym rynku produkty, takie jak leasing komputerów na prywatny użytek pracownika. Wszystkie te usługi mają być świadczone z pomocą innych spółek należących do grupy ING. Nationale-Nederlanden Employee Benefits zamierza również wykorzystywać wiedzę pracowników tych firm. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że w wielu przypadkach usługi Nationale-Nederlan-den Employee Benefits są... bezpłatne. Firma podbiera prowizję od spółki oferującej dany produkt finansowy.

Jednak ambicje firmy nie ograniczają się jedynie do pośredniczenia w sprzedaży produktów finansowych ING. W najbliższej przyszłości Nationale-Nederlanden Employee Benefits zamierza rozwinąć działalność konsultingową z pogranicza doradztwa finansowego i zarządzania zasobami ludzkimi. "Myślimy także o pomocy pracodawcom w projektach restrukturyzacyjnych, a nawet kompleksowej obsłu-dze systemów kadrowo-pła- cowych" - mówi Marcin Kruszewski. Przedstawiciele spółki nie wykluczają również wejścia w alians z firmą, specjalizującą się w konsultingu z tego zakresu.

Wyprzedzić popyt

Spółka, działająca od sierpnia ub.r., ma już pierwszych klientów, rekrutujących się głównie spośród firm korzystających z usług innych firm grupy ING. "Wciąż dość niska jest świadomość korzyści wynikających z konstrukcji rozbudowanych i zróżnicowanych systemów świadczeń dla pracowników. Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy, że np. zaoferowanie pewnych świadczeń jest nie tylko bezpłatne, ale wręcz pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych" - podkreśla Marcin Kruszewski.


TOP 200