Pionier szansą na Internet dla mniejszych miast

Dzięki rozwojowi sieci Pionier szansę na szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi sieciowe mogą mieć również mniejsze ośrodki miejskie, w których nie działają akademickie MAN-y.

Dzięki rozwojowi sieci Pionier szansę na szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi sieciowe mogą mieć również mniejsze ośrodki miejskie, w których nie działają akademickie MAN-y.

Pionier szansą na Internet dla mniejszych miast

Szkielet sieci pionier

Jednym z pierwszych mniejszych miast, które zdecydowało się na wykorzystanie biegnącego przez jego centrum światłowodu Pioniera, jest Piła. W lutym br. uruchomiono w Pile pierwsze, wychodzące z węzłów Pioniera, łącza światłowodowe stanowiące część sieci miejskiej. Podłączone zostały do niej: Urząd Miejski, Komenda Powiatowa Policji i dwie szkoły. Z inicjatywy lokalnych władz tworzona jest szerokopasmowa sieć miejska, która obejmie zasięgiem kilkadziesiąt podmiotów - urzędów, instytucji użyteczności publicznej i służb publicznych. Docelowo będą mogły korzystać z niej również prywatne firmy.

We współpracy władz miasta z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS), które zarządza Pionierem, powstaje również sieć miejska w Gorzowie Wielkopolskim. Z inicjatywą utworzenia sieci miejskiej na bazie łączy Pioniera wystąpiły również samorządy: Ełku , Konina, Legnicy i Leszna. Uruchomione zostało również łącze transgraniczne między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą.


TOP 200