Pionier baz danych nie żyje

Zmarł Edgar F. Codd (80 l.), pionier i twórca teoretycznych podstaw baz danych. Jego ''relacyjny model baz danych'' stanowi obecnie podstawę powstania jednej z branż IT, której wartość jest szacowana na ponad 7 mld USD rocznie.

Zmarł Edgar F. Codd (80 l.), pionier i twórca teoretycznych podstaw baz danych. Jego ''relacyjny model baz danych'' stanowi obecnie podstawę powstania jednej z branż IT, której wartość jest szacowana na ponad 7 mld USD rocznie.

Obsługa kont bankowych, kart kredytowych, systemów rezerwacji biletów i innych form operacji transakcyjnych opiera się na opracowanym przez Edgara F. Codda, wysoce abstrakcyjnym i złożonym modelu matematycznym.

Pochodzący z Wlk. Brytanii Edgar F. Codd brał udział w drugiej wojnie światowej w Royal Air Force, w randze kapitana uczestniczył w poszukiwaniu niemieckich U-boatów na Atlantyku. Studiował na Oxford University i uzyskał dyplomy na wydziałach matematyki i chemii. W 1948 r. przeniósł się do USA. Jako matematyk-programista rozpoczął pracę w IBM. Uczestniczył w projektach wielu ważnych produktów firmy, w tym przy opracowaniu pierwszego komercyjnego komputera IBM 701 i maszyny STRETCH, której rozwiązania technologiczne legły u podstaw wszystkich komputerów mainframe IBM.

W latach 60. ubiegłego wieku - zdegustowany rozwiązaniami ad hoc stosowanymi przy przechowywaniu danych - zapropoponował relacyjny model baz danych, oparty na teorii zbiorów i logice matematycznej. W latach 1969-79 opublikował wiele artykułów na temat tego modelu. Pierwszy komercyjny system zarządzania bazami danych oparty na modelu relacyjnym stworzyła firma Oracle w 1981 r.

Edgar F. Codd do końca życia zajmował się teoretycznymi podstawami informatyki. Jest m.in. twórcą - opatentowanego wspólnie z żoną Sharon Weinberg - systemu Enterprise Delta, relacyjnego modelu zarządzania regułami biznesowymi.


TOP 200