Pion integracji Optimusa będzie współpracował z OLM

Wczoraj (15 marca) Rada Nadzorcza Optimus Lockheed Martin ITG SA zaakceptowała plan ścisłego współdziałania pracowników Pionu Systemy Optimus SA i Optimus Lockheed Martin ITG SA. Współpraca dotyczy sp...

Wczoraj (15 marca) Rada Nadzorcza Optimus Lockheed Martin ITG SA zaakceptowała plan ścisłego współdziałania pracowników Pionu Systemy Optimus SA i Optimus Lockheed Martin ITG SA. Współpraca dotyczy sprzedaży, marketingu oraz realizacji projektów informatycznych.

W przyszłości nastąpić ma połączenie Pionu Systemy Optimusa i OLM.


TOP 200