Ping Identity: zarządzanie tożsamością federacyjną

Firma Ping Identity udostępniła dwa produkty przeznaczone do tworzenia systemów tożsamości federacyjnej oraz SSO (Single Sign-On).

PingFederate 4 ma umożliwić organizacjom łączącym swoje sieci współużytkowanie referencji tożsamości, związane z protokołami WS-Federation, SAML (Securuty Assertion Language) 1.0, 1.1 i 2.0. (w ocenie firmy ok. 60 proc. jej klientów implementuje SAML 2.0, specyfikację ratyfikowaną w roku 2005.)

Coraz więcej organizacji oczekuje, że projekty związane z tożsamością federacyjną pozwolą obniżyć koszty związane z zarządzaniem hasłami i ułatwią procesy udostępniania zasobów użytkownikom. Takie systemy umożliwiają dopuszczenie użytkowników, zalogowanych do portalu pracowników jednej firmy, np. do planów emerytalnych zarządzanych przez inną firmę, bez potrzeby ponownego logowania.

Bezpłatna wersja próbna PingFederate 4, którą można sprowadzić z witryny firmy, może być użytkowana przez sześć miesięcy albo do wyczerpania limitu 100 tys. transakcji. Program pracuje na platformach Windows i Linux.

Kolejną ofertą Ping Identity jest SSO i serwerowe oprogramowanie uwierzytelniania użytkowników do aplikacji WWW.

PingLogin, który pojawi się w lipcu br., jest warstwą pośredniczącą napisaną w Javie, pozwalającą na stosowanie różnych metod silnego uwierzytelniania, takich jak karty czipowe czy rozwiązaniem biometryczne.

Oprogramowanie składa się z serwera administrowania, używanego do zarządzania serwerem logowania za pośrednictwem interfejsu przegladarkowego. Serwer logowania może przechowywać referencje przekazywane z różnego typu urządzeń, np. telefonów komórkowych, za pośrednictwem takich protokołów, jak HTTP, SOAP i XML. Po uwierzytelnieniu, tworzony jest token bezpieczeństwa pozwalający na dostęp do innych aplikacji.

Oprogramowanie pracuje na platformach Windows 2003 Server i Red Hat Network 3.1.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200