Pilotażowy program elektronicznej informacji o dolnośląskich pacjentach

HP Polska w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie realizuje wdrożenie Systemu Pilotażowego Elektroniczny Rekord Pacjenta dla osób korzystających z publicznej opieki zdrowotnej w tym regionie. W przyszłości dolnośląski rekord pacjenta może być zintegrowany z centralnym, ogólnopolskim systemem elektronicznej informacji o pacjentach.

Głównym założeniem Elektronicznego Rekordu Pacjenta (ERP) jest utworzenie repozytorium danych medycznych, które umożliwia w sposób ciągły gromadzenie i udostępnianie personelowi medycznemu informacji potrzebnych do diagnozowania i leczenia chorych. Dostęp do pełnego zakresu wiedzy o pacjencie pozwala lekarzowi na szybszą diagnozę, wybranie właściwej terapii oraz na stały nadzór nad procesem leczenia. Dzięki systemowi pacjenci nie muszą sami udostępniać informacji ośrodkom opieki zdrowotnej ani pośredniczyć w ich wymianie między placówkami służby zdrowia. Lekarze zaś każdorazowo mogą po nie sięgnąć do stale aktualizowanej bazy danych.

Dane medyczne, gromadzone w ramach dolnośląskiego pilotażu ERP, obejmują informacje o zdarzeniach medycznych oraz informacje zdrowotne o pacjencie, nie mające związku ze zdarzeniami medycznymi. Mogą być także gromadzone dane binarne powiązane ze zdarzeniami medycznymi. Dane osobowe pacjentów są przetwarzane jedynie na poziomie lokalnym w zakładach opieki zdrowotnej; na poziomie regionalnym przetwarzane są wyłącznie dane odpersonalizowane.

Zobacz również:

We wdrożeniu Systemu Pilotażowego ERP uczestniczy 12 zakładów opieki zdrowotnej z rejonu Dolnego Śląska. Obecnie program Dolnośląskie e-Zdrowie ukończony jest w 85%. Jego budżet, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wynosi 29,8 mln zł.


TOP 200