Pilot w kieszeni

Elektroniczny notatnik firmy US Robotics jest dostępny także w Polsce.

Elektroniczny notatnik firmy US Robotics jest dostępny także w Polsce.

Na początku ub.r. firma US Robotics wprowadziła na rynek elektroniczny notatnik osobisty - Pilot, ale na rozpoczęcie sprzedaży urządzenia w Polsce trzeba było czekać rok. Obecnie jest ono dostępne w dwóch wersjach: Pilot 1000 i Pilot 5000. Pilot 1000 jest wyposażony 128 KB RAM i umożliwia zapamiętanie ok. 500 adresów, 600 terminów spotkań, 100 zadań do wykonania i 50 notatek. Pilot 5000 ma 512 KB RAM i pozwala na zapamiętanie 2500 adresów, 2400 terminów spotkań, 500 zadań i tyle samo notatek.

Urządzenie ma wymiary ok. 12 x 8 x 1,5 cm. Większość jego powierzchni zajmuje monochromatyczny wyświetlacz. Użytkownik komunikuje się z Pilotem za pośrednictwem specjalnego rysika (plastikowego ołówka), który służy do wybierania opcji z okienkowych menu, a także wprowadzania liter i cyfr. Aby wprowadzić znaki, trzeba wpisać je w specjalnie wydzielonej części wyświetlacza. Urządzenie nie rozpoznaje jednak pisma odręcznego. Wymaga nauczenia się specjalnego alfabetu znaków graficznych zbliżonych wyglądem do liter. Większość znaków rysuje się jednym pociągnięciem rysika.

Wbrew pozorom nauka specyficznego graffiti nie jest trudna. Po tygodniu aktywnego używania Pilota można biegle opanować jego język. W przypadku trudności z zapamiętaniem "hieroglifów" może wyświetlić małą klawiaturę pozwalającą na wprowadzanie tekstów przez wskazywanie rysikiem liter i cyfr. Pilot nie zawiera polskich znaków diakrytycznych.

Aplikacje

Standardowe wyposażenie urządzenia to aplikacje niezbędne w każdym podręcznym notatniku. Książka adresowa pozwala na wpisywanie różnorodnych danych o osobach, z którymi kontaktuje się użytkownik. "Date Book" (terminarz spotkań) umożliwia notowanie terminów spotkań, ustawianie alarmów przypominających o nich oraz dopisywanie komentarzy. Spotkania mogą być przeglądane w trybie dziennym lub w formie tygodniowego grafiku.

Przydatną aplikacją jest "To do List", która pozwala prowadzić listę bieżących spraw do załatwienia, określać nieprzekraczalne terminy wykonania zadań, dodawać notatki, a także łatwo oznaczać zadania wykonane. Każdemu zadaniu można przydzielić priorytet określający rangę jego ważności. Do zapisywania dowolnego typu notatek lub krótkich informacji służy funkcja "Memo Pad", a proste obliczenia można wykonać przy wykorzystaniu funkcji kalkulatora.

Komunikacja z PC

Pilot w wersji podstawowej dostarczany jest wraz z podstawką wyposażoną w kabel standardu RS 232. Dzięki temu urządzenie można w prosty sposób połączyć z dowolnym komputerem PC.

Dołączone oprogramowanie realizuje funkcje terminarza i notatnika na komputerze PC oraz umożliwia transmisję danych między Pilotem a komputerem. Jego wadą jest to, że nie pozwala ono importować plików formatu Lotus Organizer lub Microsoft Schedule. Istnieje oprogramowanie, które pozwala synchronizować dane między Pilotem a tymi terminarzami, ale użytkownik musi nabyć je oddzielnie. Możliwość bezpośredniej komunikacji z Pilotem ma natomiast najnowsza wersja terminarza ECCO Pro firmy NetManage.


TOP 200