Pilnowanie Internetu

Websense jest narzędziem służącym do nadzorowania ruchu internetowego w sieci lokalnej.

Websense jest narzędziem służącym do nadzorowania ruchu internetowego w sieci lokalnej.

Websense może monitorować i ograniczać dostęp do takich internetowych usług i protokołów, jak HTTP, FTP, Gopher, News, IRC, Telnet, RealAudio, SMTP i POP. Program informuje użytkowników, że dostęp do niektórych serwerów WWW jest zakazany - listę tych serwerów określa administrator. Websense pozwala na ograniczenie swobody użytkowników w buszowaniu po Internecie - np. serwerach nie związanych z pracą.

Websense działa jako na styku sieci firmowej z Internetem. Parametry, określające przywileje poszczególnych użytkowników w dostępie do Internetu, można tworzyć grupowo, według przynależności użytkowników do poszczególnych obszarów własnej sieci (grup adresowych). Websense można konfigurować zdalnie z dowolnej przeglądarki. Uprawniony użytkownik, po podaniu hasła, może uzyskać pełen dostęp do Internetu bez żadnych ograniczeń. Program, poza blokowaniem dostępu do poszczególnych serwisów internetowych, tworzy także pliki zawierające szczegółowe informacje o zachowaniu poszczególnych użytkowników w sieci. Pliki te można przeglądać w zestawieniu z bazą danych opisującą "podejrzane" serwisy WWW.

Obecnie baza danych Websense zawiera informacje o 125 tys. serwisów WWW - jest to prawdopodobnie największa tego rodzaju baza. Firma NetPartner używa własnej opatentowanej technologii przeglądania pakietów IP w celu klasyfikowania nowych serwisów do jednej z 29 predefiniowanych kategorii. Jednak w tym przypadku nie polega się wyłącznie na słowach kluczowych - klasyfikacja każdego serwisu musi być zatwierdzona przez osobę nadzorującą tworzenie bazy. Websense ma wbudowany mechanizm przyrostowej aktualizacji danych pobieranych z bazy. Cena pakietu uwzględnia jednoroczną prenumeratę bazy danych. Program jest łatwy w instalacji i konfigurowaniu, choć przydałaby się lepsza dokumentacja.

<hr>Websense 3.1, NetPartners Internet Solutions

Obsługiwane platformy: Windows NT

Cena: 495 USD (do 25 użytkowników); 6996 USD (bez limitu liczby użytkowników)

http://www.netpart.com

Na podstawie tygodnika InfoWorld z 9.02.1998 r. opr. peg.


TOP 200