Pierwszy przetarg na budowę PESEL 2

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na początku sierpnia ogłosi pierwszy przetarg w ramach budowy systemu PESEL 2. "Dotyczy on stworzenia projektu architektury tego systemu, jak również usług asysty technicznej i wsparcia w zarządzaniu projektem. Zwycięzca przetargu będzie przez cały okres trwania projektu doradzał nam" - mówi Grzegorz Fiuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Rejestrów w MSWiA. PESEL 2 ma być gotowy w maju 2008 r.

Projekt architektury ma powstać do końca 2006 r. Wówczas zostaną ogłoszone kolejne przetargi. Będą dotyczyły zakupu i instalacji sprzętu dla centrów danych (podstawowego i zapasowego), instalacji systemu komunikacji pomiędzy tymi centrami, opracowania i wdrożenia oprogramowania dla środowiska centralnego i lokalnego, zakupu serwerów dla gmin oraz zakupu serwerów dla Urzędu Stanu Cywilnego.

PESEL 2 ma być gotowy do działania w maju 2008 r. To warunek rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Unia dołoży 75% funduszy, które pochłonie projekt. Jego koszt całkowity szacowany jest na 200 mln zł.

Projekt prowadzony jest zgodnie z wybranymi elementami metodyki PRINCE2. Obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa organizowanie Biura Projektu, które będzie współpracować z konsultantem zewnętrznym wybieranym w obecnym przetargu. Wcześniej rozpoczęto prace nad stworzeniem Komitetu Sterującego, w którego skład wejdzie dwóch wiceministrów oraz przedstawiciele kilku departamentów MSWiA, jak również przedstawiciele projektu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Uczestnictwo przedstawicieli e-PUAP w projekcie PESEL 2 ma zagwarantować, że obydwa systemy będą w przyszłości łatwe do zintegrowania.

Trwają ponadto przygotowania do utworzenia Rady Konsultacyjnej doradzającej Komitetowi Sterującemu. Jej skład sięgnie kilkunastu osób zapraszanych spośród pracowników administracji publicznej i organizacji i stowarzyszeń oraz przyszłych użytkowników systemu.

***

Więcej o projekcie PESEL 2 piszemy w najbliższym numerze Computerworld 29/2006, który ukaże się 8 sierpnia 2006 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200