Pierwszy partner Cisco Powered Network w Polsce

Internet Partners, to pierwsza firma, która uzyskała status partnera w programie Cisco Powered Network dla kilku spośród oferowanych przez nią usług.

W dniu dzisiejszym (11 lipca) pięć z usług oferowanych przez Internet Partners, dostawcę Internetu, uzyskało certyfikat Cisco Powered Network. Potwierdza on, że w zakresie certyfikowanych usług (zdalny dostęp do Internetu za pośrednictwem łączy telefonicznych i łączy dzierżawionych, realizacja usług Voice over IP oraz oferowanie usług VPN w oparciu o połączenia telefoniczne i połączenia VPN w sieci ATM) Internet Partners posiada niezbędną infrastrukturę do świadczenia usług na poziomie technologicznym odpowiadającym wysokim standardom Cisco. Certyfikat ma też być informacją dla klientów firmy, że wykorzystywane przez nich urządzenia Cisco nie będą miały żadnych problemów w komunikacji z siecią dostępową operatora internetowego.

Certyfikat Cisco Powered Network przyznawany jest tym spośród dostawców internetowych, którzy spełnią kilka istotnych wymogów dotyczących współpracy z firmą Cisco w zakresie oferowanych przez siebie usług. Najważniejszym wymaganiem jest by powyżej 85% infrastruktury technicznej operatora zbudowanych było z wykorzystaniem urządzeń Cisco. Partner musi również spełnić określone wymagania finansowe dotyczące rocznych obrotów związanych z zakupami i dalszą odsprzedażą do klientów sprzętu Cisco. W USA kryterium to wymaga obrotu na poziomie 5 mln USD. W Europie kwota ta jest niższa, ale Cisco Systems Poland nie ujawniło, do osiągnięcia jakich obrotów zobowiązało się Internet Partners.

Cisco Systems Poland chce by certyfikat CPN zdobyło tak wielu dostawców usług internetowych w Polsce, jak tylko to będzie możliwe. Firma zapowiada również, że do września br. przybędzie w kraju dwóch kolejnych partnerów CPN.

W chwili obecnej w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) status partnera CPN posiada 168 firm, które autoryzowane są na świadczenie 476 usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200