Pierwszy kwartał Amazon.com - wzrost przychodów, brak zysku

W zakończonym 31 marca I kwartale roku finansowego 1999 Amazon.com odnotowała przychód wysokości 293,6 mln USD, co oznacza 236-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (124,4 mln).

W zakończonym 31 marca I kwartale roku finansowego 1999 Amazon.com odnotowała przychód wysokości 293,6 mln USD, co oznacza 236-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (124,4 mln). W I kw. firma odnotowała stratę netto w wysokości 36,4 mln USD. W wyniku tym nie uwzględniono 25,3 mln USD, związanych z przejmowanymi firmami.

Amazon w tym okresie odnotowała wzrost liczby klientów o ponad 2,2 mln, osiągając 8,4 mln. 66% stanowiły osoby, które już wcześniej dokonywały zakupów w tym serwisie.


TOP 200