Pierwszy koder MPEG-2

IBM poinformował, że firmie udało się opracować układ scalony, zawierający koder obrazów zgodny ze standardem MPEG-2 (Moving Pictures Expert Group). Układ o nazwie MPEG-2 I-Frame Encoder koduje dźwięk i obraz telewizyjny w czasie rzeczywistym do celów przesyłania i zapamiętywania, umożliwiając opracowanie i odtwarzanie kompletnych multimedialnych aplikacji wideo na zwykłym PC. Koszt pojedynczej kostki kodera jest stosunkowo niewielki, co pozwoli stosować go zarówno w specjalizowanym sprzęcie wideo, jak i w urządzeniach do przesyłania telewizji na żądanie.

IBM poinformował, że firmie udało się opracować układ scalony, zawierający koder obrazów zgodny ze standardem MPEG-2 (Moving Pictures Expert Group). Układ o nazwie MPEG-2 I-Frame Encoder koduje dźwięk i obraz telewizyjny w czasie rzeczywistym do celów przesyłania i zapamiętywania, umożliwiając opracowanie i odtwarzanie kompletnych multimedialnych aplikacji wideo na zwykłym PC. Koszt pojedynczej kostki kodera jest stosunkowo niewielki, co pozwoli stosować go zarówno w specjalizowanym sprzęcie wideo, jak i w urządzeniach do przesyłania telewizji na żądanie.

MPEG-2 I-Frame Encoder stanowić będzie podstawę urządzeń do tworzenia aplikacji multimedialnych, zawierających sekwencje wideo, redagowania takich sekwencji i pozwoli na zbliżenie TV do komputera PC.

Koder I-Frame współpracuje z układem dekodowania MPEG-2 Decoder, używanym do dekodowania obrazów wizyjnych, w urządzeniach do interaktywnych gier telewizyjnych oraz w przyszłych generacjach magnetowidów. MPEG-2 Encoder i MPEG-2 Decoder tworzą parę układów scalonych realizujących komplet funkcji do przesyłania sekwencji wideo przez łącza cyfrowe. Koszt kodera wynosi ok. 700 USD, zaś koszt dekodera ok. 35 USD.


TOP 200