Pierwszy kod

Co wspólnego może mieć prehistoria mowy ludzkiej z rozwojem współczesnej informatyki?

Co wspólnego może mieć prehistoria mowy ludzkiej z rozwojem współczesnej informatyki?

Pierwszy kod

Wydaje się, że pierwsze wypowiedziane przez człowieka słowa dzieli przepaść od najnowszych rozwiązań i aplikacji komputerowych. A jednak to właśnie powstanie języka utorowało drogę do rozwoju nowoczesnych technik informacyjnych. Język dał ludziom możliwość uporządkowania wiedzy o świecie, wprowadzenia ładu w otaczające człowieka zjawiska, określenia relacji między ludzkimi myślami i doświadczeniami a istniejącą rzeczywistością. To dzięki możliwości strukturalizowania za pomocą języka otaczającej go rzeczywistości, człowiek zyskiwał coraz większą władzę nad światem. Ta umiejętność ujmowania rzeczywistych zjawisk i sytuacji w abstrakcyjne sformułowania legła u podstaw rozwiązań IT.

Martin Kuckenburg opisuje proces narodzin i rozwoju pierwszych ludzkich języków, początki kształtowania się ludzkiej mowy. Zwraca m.in. uwagę na znaczenie rozwoju techniki i nowych narzędzi. Ich pojawianie się zmieniało sposób posługiwania się językiem, ale też i sam język nie pozostawał bez wpływu na ich dalszy rozwój, umożliwiając magazynowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na ich temat.

<hr>Martin Kuckenburg, "Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.


TOP 200