Pierwszy etap zasilania

W największej polskiej elektrowni w Bełchatowie zakończono pierwszy etap wdrożenia systemu ERP.

W największej polskiej elektrowni w Bełchatowie zakończono pierwszy etap wdrożenia systemu .

Ponad 2 lata pracy, 90 członków zespołu wdrożeniowego i 1300 przeszkolonych użytkowników - już te liczby oddają ogrom pracy wykonanej w Elektrowni Bełchatów SA. System IFS Applications obsługuje prawie 100 tys. zarejestrowanych obiektów technicznych, 100 tys. zleceń roboczych i 700 tys. transakcji magazynowych rocznie.

"Wdrożenie IFS było jedną z priorytetowych inwestycji zrealizowanych przez nasze przedsiębiorstwo w ostatnich latach. Sukces tego przedsięwzięcia byłby niemożliwy bez przeświadczenia, że projekt jest popierany przez zarząd firmy, który stoi za nim z pełną determinacją" - mówi Zdzisław Pawłowski, kierownik projektu, były dyrektor naczelny Elektrowni Bełchatów SA. O skali zaangażowania wszystkich uczestników projektu może świadczyć fakt, że w skład komitetu sterującego weszło dwóch członków zarządu Elektrowni Bełchatów i prezes .

Projekt obejmujący wdrożenie trzech modułów: finansowo-księgowego, logistycznego i gospodarki remontowej był największym tego typu przedsięwzięciem, przeprowadzonym przez IFS Poland. "W naszym warszawskim oddziale nie ma chyba konsultanta, który nie odwiedził Bełchatowa" - twierdzi Andrzej Kassur, prezes IFS Poland. "Projekt ten to jedna z naszych pereł w koronie, dlatego też wszyscy, włącznie z centralą koncernu, przykładaliśmy do niego ogromną wagę" - dodaje.

Wdrożyć, nie zmieniając

Pomysł wdrożenia systemu ERP pojawił się podczas rozważań na temat zakupu systemu wspomagającego gospodarkę remontową. W elektrowni już od połowy lat 80. działały stworzone we własnym zakresie rozwiązania, wspomagające pracę służb księgowych i logistykę. Cały czas brakowało jednak kompleksowego systemu zarządzającego gospodarką remontową, kluczową z punktu widzenia elektrowni produkującej ok. 20% energii w Polsce.

Wdrożenie systemu wspomagającego gospodarkę remontową wiązałoby się z kosztowną integracją z programami finansowo-księgowym i logistycznymi, dlatego zarząd Elektrowni Bełchatów podjął decyzję o równoczesnym zakupie wszystkich trzech modułów. Na krót- kiej liście potencjalnych dostawców systemów znalazły się: IFS, SAP i ICL. Wszystkim postawiono ten sam warunek - projekt wdrożeniowy nie może zbytnio ingerować w procesy zachodzące w firmie.

"W ciągu ostatnich lat przedsiębiorstwo przeszło poważne zmiany organizacyjne, w ramach których wyodrębniono z niego dwa podmioty: spółki zależne, zajmujące się ochroną zdrowia, oraz spółki zajmujące się obsługą socjalną. Wprowadzono też wewnętrzne rozliczenia między zakładami" - mówi Zdzisław Pawłowski. - "Poza tym elektrownia ma pewne specyficzne procedury, chociażby w zakresie przetargów. Nie chcieliśmy zmieniać przyjętych przez nas zasad" - dodaje. Ostatecznym zwycięzcą przetargu został IFS Poland, który - zdaniem przedstawicieli zakładu - wydawał się najbardziej skłonny do dostosowania swego produktu do potrzeb klienta.

Lista modyfikacji

Oczywiście, mimo wstępnych założeń w trakcie projektu, nie udało się uniknąć pewnych ingerencji w procedury. Zmieniono m.in. proces pobierania materiałów z magazynów. Zmodyfikowano również obieg informacji między działem logistyki a księgowością.

Zdaniem uczestników projektu, najwięcej problemów sprawiło stworzenie spójnej koncepcji, godzącej interesy różnych jednostek organizacyjnych. "Jako że równolegle wdrażaliśmy wszystkie trzy moduły, kłopot stanowił proces zarządzania zmianami wprowadzanymi w systemie" - twierdzi Zdzisław Pawłowski. Jednym z bardziej prozaicznych problemów okazała się konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby sal i komputerów na szkolenia dla 1300 pracowników, którzy musieli zapoznać się z systemem.

Korzyści są i będą

W związku z tym, że od startu produkcyjnego modułów minęło dopiero kilka miesięcy, nikt w Bełchatowie nie chce jeszcze mówić o konkretnych korzyściach, uzyskanych dzięki wdrożeniu systemu. Wszyscy jednak zgadzają się już dziś, że dzięki wdrożeniu wzrosła efektywność pracy. Na pewno jedną z korzyści jest również ograniczenie liczby dokumentów papierowych. Każdy pracownik ma też świadomość, że firma posiada narzędzie pozwalające na dokładne prześledzenie wstecz działań podejmowanych w zakładzie.

Rozbudowane możliwości raportowania sprawiają, że cały czas pojawiają się nowe pomysły na wykorzystanie danych czerpanych z systemu i usprawnienie funkcjonowania Elektrowni Bełchatów. Jednak o prawdziwych korzyściach będzie można mówić dopiero za kilka miesięcy. W Elektrowni Bełchatów rozważane jest wdrożenie kolejnych modułów, m.in. zakupów oraz kadr i płac. Planowana jest także budowa hurtowni danych, która pozwoliłaby wykorzystać do analiz informacje dostarczane przez system.

Projekt

Wdrożenie: System klasy ERP

Cel projektu: Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy działami odpowiadającymi za księgowość, logistykę i remonty

Technologie: IFS Applications, Oracle 8.0, IBM RS/6000; Unix AIX 4.3

Czas trwania: 1,5 roku

Koszt projektu: 3 mln USD

Osoby odpowiedzialne: Zdzisław Pawłowski (Elektrownia Bełchatów SA), Andrzej Paszt (IFS Poland)


TOP 200