Pierwszy Cray w Polsce?

W świecie obliczeń naukowotechnicznych Cray Re-seaerch Inc. zajmowały miejsce porównywalne chyba tylko z miejscem Rolls Royce'a w świecie luksusowych samochodów.

W świecie obliczeń naukowotechnicznych Cray Re-seaerch Inc. zajmowały miejsce porównywalne chyba tylko z miejscem Rolls Royce'a w świecie luksusowych samochodów. Poja wiają się wprawdzie w różnych firmach superkompu-tery dorównujące maszynom Cray'a szybkością czy pojemnością pamięci, jednak każdorazowo nowy model tej firmy ustanawia nowy standard wydajności i jakości oprogramowania. Również ceny, liczone w dziesiątkach milionów dolarów i wymagania instalacyjne i eksploatacyjne stawiają superkomputery Cray (ostatnio są to modele CRAY Y-MP) w klasie dostępnej jedynie w nielicznych laboratoriach wielkich przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych takich, jak Boeing, MIT czy La-wrence Livermore. Tym większą sensację budzi więc nowa seria GRAY Y-MP EL, zaprezentowana publicznie w październiku br. a stanowiąca swego rodzaju rewolucję w strategii firmy.

Komputery CRAY Y-MP EL są architektonicznie w pełni zgodne ze swoimi "starszymi braćmi" Y-MP, różniąc się od nich wydłużeniem cyklu zegara z 6 ns do 30 ns pozwalającym na rezygnację z chłodzenia cie-

czowego i uproszczenie technologii układów procesora i pamięci. Zmniejszenie częstotliwości pracy ze-garaj skompensowano przy tym częściowo zwiększeniem z 2 do 4 liczby równoległych procesorów wektorowych w każdej jednostce centralnej (CPU), w rezultacie CRAY Y-MP EL z dwie ma jednostkami centralny mi (a może mieć ich cztery) osiąga wydajność nieco tylko niższą od CRAY Y-MP z jedną CPU. Ceny maszyn nowej serii wynoszą (zależnie od konfiguracji) ok. 500000 do ok. 3 mln USD, co czyni je konkurencyjnymi wobec minisuperkom-puterów Alliant, Convex itp., przy dostępie do najbogatszej w świecie biblioteki oprogramowania nauko-wo-technicznego. Również instalacja i eksploatacja nowych maszyn nie powinna być kosztowniejsza od eksploatacji typowych minikomputerów w rodzaju DEC VAX. Przedstawiciele firmy, którzy odwiedzili Uniwersytet Warszawski w październiku, stwierdzili ponadto, że pomimo nadal istniejących ograniczeń eksportowych możliwa jest instalacja w Polsce maszyny klasy CRAY Y-MP EL. Czy więc pojawi się w najbliższej przyszłości pierwszy polski CRAY?


TOP 200