Pierwsze wdrożenie sieci 5G w Polsce

Łódź będzie pierwszym w Polsce miastem w którym uruchomiona zostanie pilotażowa sieć 5G obejmująca kampus Politechniki Łódzkiej.

Podczas zorganizowanej przez Ericsson w Łodzi konferencji „Radio Tech Day Poland”, Politechnika Łódzka i Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) podpisały umowę o współpracy z firmą Ericsson w zakresie testowania i wspierania rozwoju zastosowań technologii 5G. Jest to pierwszy, konkretny efekt podpisanego w lipcu 2018 roku listu intencyjnego.

Projekt dotyczy m.in. wdrożenia infrastruktury 5G na obszarze kampusu Politechniki Łódzkiej. Jest to dość duży, zwarty obszar na których zlokalizowane są różne wydziały uczelni. Sieć ma być dostępna dla wszystkich pracowników i studentów, a najprawdopodobniej będzie też wykorzystywana do testów nowych rozwiązań przez inne firmy i podmioty takie jak m.in. ŁSSE. Oprócz tego, przy wsparciu firmy Ericsson na Politechnice Łódzkiej uruchomione zostanie Centrum Kompetencyjne technologii 5G (5G Competence Center). Natomiast w ŁSSE działa już akcelerator 5S wspierający i dofinansowujący ciekawe projekty zastosowań sieci 5G.

Zobacz również:

Na razie nie wiadomo kiedy ta pilotażowa sieć 5G zostanie uruchomiona. Ericsson zwymiarował i opracował jej projekt, a jak mówi Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej Sławomir Wiak „udało się uzyskać potwierdzenie, że duży grant badawczy sieci pilotażowej 5G będzie finansowany ze źródeł rządowych”.

Takie szczegóły dotyczące projektu, jak rodzaj, liczba i producent urządzeń, które będą obsługiwać infrastrukturę oraz przewidywane koszty instalacji systemu nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione. Oprócz tego projekt opracowany przez Ericsson może, ale nie musi, być podstawą wdrożenia podobnie, jak udział tej firmy w jego realizacji.

Ericsson, podobnie jak inni dostawcy urządzeń i oprogramowania dla firm telekomunikacyjnych (np. Nokia lub Intel), promują sieci 5G widząc w nich szansę na rozwój biznesu. Bo będą beneficjentami, jeśli operatorzy telekomunikacyjni rozpoczną inwestycje w infrastrukturę 5G. W Polsce najbardziej aktywny jest Ericsson. Porozumienie o współpracy z Politechniką Łódzką jest kolejną inicjatywą tej firmy, wcześniej podobne zostało podobne z Politechniką Warszawską. Wówczas firma także podkreślała praktyczne zaangażowanie we wsparcie start-upów w zakresie szkoleń, konsultacji i ułatwienia dostępu do źródeł finansowania projektów.

Zorganizowana przez Ericsson łódzka konferencja „Radio Tech Day Poland” była adresowana głównie do lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Na razie brak informacji o ich poważnym zainteresowaniu promocją 5G oraz bezpośrednim wspieraniu inicjatyw takich jak sieć pilotażowa oraz akceleratory 5G. Nie należy się temu dziwić, bo ostateczna specyfikacja standardu zostanie opublikowana dopiero w 2020 roku i dopiero wówczas, albo nawet później, zaczną się pierwsze wdrożenia tej technologii na masową skalę.

Uruchomienie pilotażowej sieci 5G w Łodzi będzie jednak ważnym wydarzeniem, bo ułatwi testowanie aplikacji i zastosowań nowej technologii. Pod tym względem Polska może znaleźć się w czołówce krajów rozwijających najbardziej zaawansowane technologie telekomunikacyjne.

Jeśli chodzi o ŁSSE, to ta specjalna strefa ekonomiczna jest rozproszona i obejmuje obszar ponad 1755 hektarów w województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Działa w niej ponad 220 firm, a wartość ich inwestycji szacowana jest na 16,5 mld złotych. ŁSSE oferuje pomoc publiczną sięgającą do 55% wartości inwestycji przyznawaną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Największe firmy działające w ŁSSE to Infosys, Fujitsu, Procter & Gamble, Amcor, Gillette, Bosch-Siemens, Whirlpool i Miele.


TOP 200