Pierwsze sprawozdanie

Akcja Internet dla Szkół (IdS), której celem jest udostępnienie sieci Internet dla szkół ponadpodstawowych w całej Polsce, wkracza w okres konkretnej realizacji tego projektu. Piszę te słowa jeszcze przed 9 marca 1995 r., kiedy to pierwsze szkoły uzyskają stały dostęp do Internetu. Pierwsze, jeszcze próbne lekcje potwierdziły, że nauczanie wspomagane informacjami z baz danych, list dyskusyjnych oraz poczty elektronicznej Internetu wręcz rewolucyjnie uatrakcyjnia i wzbogaca proces przekazywania wiedzy. Należy sądzić, że nie jest to tylko początkowa fascynacja młodzieży nowym sposobem przekazu.

Akcja Internet dla Szkół (IdS), której celem jest udostępnienie sieci Internet dla szkół ponadpodstawowych w całej Polsce, wkracza w okres konkretnej realizacji tego projektu. Piszę te słowa jeszcze przed 9 marca 1995 r., kiedy to pierwsze szkoły uzyskają stały dostęp do Internetu. Pierwsze, jeszcze próbne lekcje potwierdziły, że nauczanie wspomagane informacjami z baz danych, list dyskusyjnych oraz poczty elektronicznej Internetu wręcz rewolucyjnie uatrakcyjnia i wzbogaca proces przekazywania wiedzy. Należy sądzić, że nie jest to tylko początkowa fascynacja młodzieży nowym sposobem przekazu.

Trzeba także wyraźnie zaznaczyć, że lekcje, podczas których korzysta się z dostępu do Internetu, obejmują wszystkich uczniów, a nie tylko zainteresowanych technikami komputerowymi. Bowiem czerpanie z zasobów Internetu powinno być traktowane podobnie jak inne narzędzie nauczania w rodzaju kredy, tablicy czy szkolnego preparatu. Inna jest tylko technika przekazu, która wcale nie musi być przedmiotem zainteresowania wszystkich uczniów, ważny jest nie tyle sposób przekazywania wiedzy, lecz bardziej treść udostępnianej informacji.

Koncepcja akcji IdS przewiduje, że szkoły otrzymają dziennie 2 godziny bezpłatnego (opłaconego przez operatora) telefonicznego połączenia z serwerem IdS, przez który korzystać będą z dostępu do Internetu. Szkoły, które nie mają modemu, otrzymają go bezpłatnie od operatora systemu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach IdS może pomóc w kupnie komputera dla szkoły. Przyjęta koncepcja ekonomiczna funkcjonowania IdS przewiduje, że szkoły będą minimalnie obciążone finansowo (ok. 3 nowych zł. miesięcznie), znakomitą większość kosztów ponosić będzie operator IdS. Obciążenie finansowe operatora będzie więc znaczne i tym istotniejsze są wszelkie wpłaty i dary rzeczowe dla IdS. Listę kolejnych ofiarodawców i stan konta akcji publikujemy w każdym numerze CW. Potrzeby są jednak bardzo znaczne i bez zdecydowanego wsparcia finansowego IdS nie zdoła spełnić wyznaczonego zadania.

Obecnie, poza wypracowaniem szczegółowej koncepcji sprzętowej i oprogramowania Internetu dla Szkół, wytworzono zestaw oprogramowania dla szkół wraz z opisem programów i procedury instalacyjnej, wydany został podręcznik "Elementarz Internetu" - (26 stron formatu A4) oraz jego wersja html, opracowano oprogramowanie i konfigurację serwera komunikacyjnego oraz informacyjnego IdS i skompletowano sprzęt do obsługi węzła centralnego. Przeprowadzono 70-parowy kabel telefoniczny do węzła centralnego, otrzymano też 18 miejskich numerów telefonicznych. Rozpoczęto prace nad utworzeniem węzłów w regionie krakowskim i śląskim.

Podręcznik "Elementarz Internetu" autorstwa Macieja Uhliga jest wprowadzeniem i przewodnikiem dla korzystających z Internetu po raz pierwszy. Nie jest to jednak instrukcja obsługi Internetu, ani też zbiór wskazówek dla osób, które nie miały do czynienia z komputerem. Podręcznik ten pokazuje, z konieczności skrótowo, ogrom możliwości korzystania z Internetu oraz informuje o podstawowych zasadach korzystania ze zbiorów sieci i konieczności przestrzegania norm etyki w pracy w Internecie. Niewątpliwie w miarę rozwoju IdS powstaną nowe publikacje prowadzące szkolnych użytkowników po drogach i ukrytych ścieżkach Internetu.

Wydatki Internetu dla Szkół

Przygotowanie wprowadzenia Internetu dla Szkół wymagało zapłacenia za wykonaną pracę oraz za sprzęt i konieczne inwestycje. Ponieważ redakcja CW apeluje o wsparcie tej akcji, naszym obowiązkiem jest przedstawienie opracowanego przez IdS rozliczenia.

Wydatki obejmują:

- honorarium autorskie za podręcznik "Elementarz Internetu" oraz za opracowanie wersji internetowej - 1300 zł

- zaliczka na opłacenie wykonawców i personelu IdS (J. Ciborowski, K. Charchula, P. Dębski, M. Krzyżanowska, M. Krzyżanowski, K. Muchorowski, J. Polec) średnio 228 zł na osobę miesięcznie. M. Car i J. Gajewski zrezygnowali z honorarium

- opłata instalacyjna za telefony - 5136 zł

- okablowanie węzła IdS - ok. 3000 zł

- okablowanie sali do szkoleń nauczycieli - ok. 1000 zł

- wskaźnik laserowy MP1800 oraz drobny osprzęt, plakat, znaczki pocztowe itp. - 140 zł + ok. 800 zł, razem ok. 940 zł.

Obecnie fundusze IdS wystarczą na opłacenie połączeń "call back" jedynie dla 4 szkół warszawskich (połączenia tylko lokalne od/do węzła centralnego). Jest to stanowczo za mało dla realizacji nawet pierwszej fazy projektu. Znaczną pomocą dla akcji IdS byłoby zwolnienie lub zastosowanie specjalnej, obniżonej taryfy dla połączeń telefonicznych serwera IdS ze szkołami. O takie, choćby częściowe zwolnienie z opłat, proszę w imieniu IdS Telekomunikację Polską S.A. Chodzi tu bowiem o dostęp do nowoczesnych metod nauczania dla młodzieży, a tego, podobnie jak i wielu innych wartości, nie da się przeliczyć na pieniądze.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200