Pierwsze oznaki ożywienia na rynku IT

Analitycy szacują, że liczba realizowanych projektów IT rośnie.

10%

o tyle w zeszłym roku, po raz pierwszy w historii, spadł polski rynek IT.

Spora część inwestycji to projekty, które przełożono w obliczu ubiegłorocznego załamania gospodarczego. Wyścig do technologii IT w biznesie ponownie nabiera tempa. W badaniu przeprowadzonym przez Robert Half Technology wzięło udział ponad 1400 CIO amerykańskich firm zatrudniających ponad 100 osób. Niemal co czwarty ankietowany CIO (37%) przyznał, że w 2010 r. planuje realizację odłożonych w czasie inwestycji związanych z zakupem sprzętu lub aktualizacją oprogramowania. Kolejne 16% zamierza przeprowadzić projekty związane z wdrożeniem rozwiązań wirtualizacyjnych. Taki sam odsetek badanych chce zrealizować projekty dotyczące firmowych witryn i aplikacji internetowych. Na najbliższe miesiące planowane są też zaległe inwestycje związane z wdrożeniem nowoczesnych systemów wspierających pracę zespołową. Przełożone z ubiegłego roku inwestycje w tym zakresie planuje 12% ankietowanych szefów IT. Dalsze 11% chce zainwestować w rozwiązania związane z modelem . Niemal co dziesiąty badany (9%) planuje również stworzenie serwisu społecznościowego ukierunkowanego na promocję marki i budowanie relacji z klientami. Zdaniem ekspertów ożywienie na rynku amerykańskim powinno przełożyć się na podobne wzrosty nakładów na inwestycje w IT również w innych sektorach. Realizowane projekty obejmą bowiem m.in. lokalne oddziały amerykańskich koncernów.


TOP 200