Pierwsze Międzynarodowe Targi CAD/CAM w Warszawie

Od co najmniej dwóch lat wystawy i targi systemów wspomaganego komputerowo projektowania i nadzorowania produkcji zyskują coraz większą popularność w ośrodkach przemysłowych Europy i Ameryki. W Polsce pierwsze Międzynarodowe Targi CAD/CAM i Zastosowań Informatyki w Przemyśle odbyły się w dniach 1-4 czerwca w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Są one planowane jako doroczna impreza stolicy, druga co do znaczenia po styczniowych targach "Komputer". Tym razem MT CAD/CAM odbyły się pod protektoratem Ministra Handlu i Przemysłu, Wacława Niewiarowskiego, który był zarazem jednym z inicjatorów tego wydarzenia.

Od co najmniej dwóch lat wystawy i targi systemów wspomaganego komputerowo projektowania i nadzorowania produkcji zyskują coraz większą popularność w ośrodkach przemysłowych Europy i Ameryki. W Polsce pierwsze Międzynarodowe Targi CAD/CAM i Zastosowań Informatyki w Przemyśle odbyły się w dniach 1-4 czerwca w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Są one planowane jako doroczna impreza stolicy, druga co do znaczenia po styczniowych targach "Komputer". Tym razem MT CAD/CAM odbyły się pod protektoratem Ministra Handlu i Przemysłu, Wacława Niewiarowskiego, który był zarazem jednym z inicjatorów tego wydarzenia.

Głównym organizatorem targów jest Biuro Reklamy S.A. przy współpracy Centrum Promocji Informatyki FRTK. Oznaczało to, że targom towarzyszył bogaty zestaw seminariów, konferencji i sesji technicznych. Seminaria obejmowały następujące cykle: Aplikacje CAD-owskie CAD/CAM po polsku (CADKEY, LOGOCAD, ELOCAD, ADINA, Design View, AUTOCAD), Stacje Robocze (SUN - , ALPHA, DEC 5000 - Digital, RISC 6000 - IBM, SILICON GRAPHICS - ATM, HETMAN - PC ARC), Zastosowania Informatyki w Przemyśle (CAD/CAM - obszary zastosowań, CAD/CAM - standardy sprzętowe i programowe, Instalacje CIM -elastyczne gniazdo produkcyjne, Business Reengineering, czyli metoda restrukturyzacji i przestrajania procesów zarządzania, systemy UPS), Systemy GIS (1. geograficzne systemy informacyjne, komunikacja z użytkownikiem, geograficzna baza danych; 2. tworzenie map numerycznych i ich standardy; 3. elementy przetwarzania obrazów uzyskanych ze zdalnej rejestracji powierzchni Ziemi).

Dwie sesje techniczne poświęcono tematom: 1. (RxEDM, CAD/CAE/CAN w architekturze, mechanice, elektronice; Grafika komputerowa w reklamie - ATM, VENTURA - TECHMEX); 2. Systemy Wspomagania Współbieżnego Projektowania i Wytwarzania (CADDS 5 - ComputerVision).

Podczas konferencji prasowej wice minister Przemysłu i Handlu, Roman Czerwiński podkreślił wielkie znaczenie, jakie dla gospodarki i wytwarzania ma tworzenie wspólnej platformy w zakresie standardowego informowania i przesyłania informacji. Chodzi o systemy, których bazą są standardy EWG. Zwiastunem tych systemów w Polsce jest instalacja w elbląskim ZAMECHu systemu informacyjnego ABB. Ministerstwo będzie popierało tego rodzaju wdrożenia w całym kraju.

Na tej samej konferencji prasowej przedstawiciele trzech głównych uczestników (spośród przeszło 30 firm) targów prezentowało tematy swoich stoisk. ICL wystawia najnowsze rozwiązania informatyczne dla przemysłu, administracji, energetyki, gospodarki komunalnej i transportu. Były to m.in. systemy EIS EPIC. MAX, MRP-P, OFFICEPOWER , RAPIER i KAMELEON.

INTERGRAPH Corp. zaprezentował kompleksowe rozwiązania CAD/CAM oraz szeroki wachlarz aplikacji mechanicznych, takich jak: I/EMS - Intergraph Engineering Modelling System, który pozwala m.in. na łatwe modelowanie konstrukcji przestrzennych, ich modyfikacje oraz automatyczne generowanie i edycję dokumentacji.

ORACLE Polska wystąpiła z prezentacją baz danych, które są składnicami informacji dla programów CAD/CAM.


TOP 200