Pierwsza w Polsce sieć METRO

12 marca 2003 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) we Wrocławiu uruchomiło pierwszą w Polsce o takich możliwościach szybką metropolitalną sieć ethernetową, która ma zapewnić mieszkańcom tani i powszechny dostęp do Internetu oraz innych usług w technologii Ethernet 10/100 Mb/s.

12 marca 2003 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) we Wrocławiu uruchomiło pierwszą w Polsce o takich możliwościach szybką metropolitalną sieć ethernetową, która ma zapewnić mieszkańcom tani i powszechny dostęp do Internetu oraz innych usług w technologii Ethernet 10/100 Mb/s.

Wykorzystanie technologii Ethernet do budowy operatorskich sieci miejskich - tzw. sieci METRO - to najnowszy trend światowy. Projekt zrealizowany we Wrocławiu pod nazwą "Miejskie Sieci Informatyczne e-wro" umożliwia abonentom szerokopasmowy dostęp do sieci operatorskiej TCP/IP.

Miesięczną opłatę za stały dostęp do sieci Internet ustalono na 58,85 zł brutto - trochę mniej, niż przeważnie żądają sieci osiedlowe telewizji kablowej i o wiele mniej niż chce TP za swoją Neostradę. A możliwości świadczenia usług w sieci są znacznie większe (dostęp internetowy, dostęp do baz danych, dozór osiedlowy, muzyka na żądanie i in.).

Zasięg

Pierwsza w Polsce sieć METRO

Schemat międzykampusowy MSI e-wro

Aktualnie sieć e-wro obejmuje dwa wrocławskie osiedla, Popowice i Nowy Dwór, natomiast planuje się objęcie zasięgiem działania większości spośród wrocławskich osiedli.

Budowa metropolitalnej sieci Ethernet na taką skalę jest możliwa dzięki przeprowadzonej kilka lat temu modernizacji sieci ciepłowniczej w większości wrocławskich osiedli. Położone wzdłuż instalacji ciepłowniczej kable telemetryczne miały służyć początkowo jedynie do monitorowania infrastruktury ciepłowniczej, ale już wtedy było wiadomo, że ich możliwości są dużo większe. Po okablowaniu zmodernizowanych fragmentów sieci MPEC postanowiło wykorzystać światłowodową sieć sterującą lokalnymi węzłami ciepłowniczymi do budowy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej MSI e-wro o wielu różnorodnych zastosowaniach.

Okablowanie

Szkielet sieci stanowią telemetryczne kable światłowodowe oraz miedziane, na których oparto osiedlowe kampusy według standardów korporacyjnych sieci LAN. W obu osiedlach powstało całkowicie nowe okablowanie abonenckie z wykorzystaniem miedzianej skrętki UTP kategorii 5e, obejmujące zasięgiem ponad 11 tys. portów na patchpanelach krosujących. Do budowy warstwy fizycznej sieci w zakresie okablowania abonenckiego wykorzystano kabel produkcji krajowej oraz osprzęt firmy Krone. Obecnie trwają jeszcze pomiary okablowania niezbędne do procedury certyfikacyjnej.

Technologia

Pierwsza w Polsce sieć METRO

Schemat kampusu Nowy Dwór

Wszystkie urządzenia zastosowane do budowy Miejskich Sieci Informatycznych e-wro zostały dobrane pod kątem wykorzystania w sieci operatorskiej protokołu TCP/IP.

Do budowy osiedlowych kampusów LAN wykorzystano przełączniki Ethernet różnych dostawców: Avaya Communication na Nowym Dworze oraz Cisco Systems na Popowicach.

Aktualnie trzy węzły międzykampusowe (rys. powyżej) łączą rutery Cisco, które stanowią też rutery brzegowe BGP do systemu autonomicznego, jakim ma być sieć e-wro.

W sieci e-wro przyjęto zasadę heterogeniczności urządzeń Ethernet w ramach kampusu.

Główna funkcjonalna różnica pomiędzy oboma kampusami polega na tym, że na Popowicach cała sieć (warstwa szkieletowa, dystrybucyjna i dostępowa) jest oparta na przełącznikach warstwy 3, natomiast na Nowym Dworze przełączniki dostępowe pracują w warstwie drugiej, a tylko przełączniki szkieletowe i dystrybucyjne umożliwiają przełączanie w warstwie 3.

Wybór i implementacja urządzeń Ethernet konkretnego producenta do poszczególnych kampusów wynikają ze specyfiki międzybudynkowych kabli telemetrycznych, które posłużyły do budowy szkieletów osiedlowych LAN-ów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200