Pierwsza spółka GPS na giełdzie

Udziałowcy Media Service zostaną strategicznymi inwestorami w notowanej na GPW spółce Invar & Biuro System (IBS). Firma wyemituje w tym celu od 50 do 70 mln nowych akcji w zamian za 100% akcji Media Service zajmującej się sprzedażą produktów i usług GPS. Po dzisiejszej (31 października) cenie akcji IBS wartość transakcji wyniosłaby 80-110 mln zł.

Po uzyskaniu aprobaty przez akcjonariuszy IBS, transakcja powinna zostać sfinalizowana jeszcze w 2007 r. Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się najprawdopodobniej w grudniu br. "Poszerzenie działalności o nowe technologie, takie jak nawigacja satelitarna, zdecydowanie zwiększy wartość Grupy I&B System. Stworzy też podstawy do wzrostu wyników finansowych w kolejnych latach, gdyż segment technologii GPS rośnie co roku w tempie dwucyfrowym" - mówi Henryk Kruszek, prezes zarządu IBS.

Jak podaje IBS, według szacunków firm analizujących rynek GPS, jego wartość ma do 2011 r. wzrosnąć trzykrotnie, osiągając w Europie niemal 10 mld euro. Prognozy dla rynku polskiego są bardziej optymistyczne ze względu na jego dużo niższe nasycenie, a także coraz większą dostępność produktów. "Chcemy wykorzystać ten wzrost. Rozpoczęliśmy rozwój własnej sieci dystrybucji, wprowadziliśmy również urządzenia pod własną marką. Nasz udział w rynku sprzedaży nawigacji powinien wzrosnąć dwukrotnie w ciągu trzech miesięcy. W 2010 r. nasze przychody powinny wynieść ok. 100 mln zł" - zapowiada Piotr Jędrzejewski, prezes zarządu Media Service, który zapewne zostanie prezesem połączonej spółki.

Planowana transakcja ma umożliwić wykorzystanie synergii w dotychczasowych obszarach funkcjonowania obu firm i doprowadzić do restrukturyzacji aktywów niepracujących i niezwiązanych z podstawową działalnością obydwu spółek. Zarówno IBS, jak i Media Service mają nieruchomości i tereny inwestycyjne, których wartość szacowana jest na ok. 30 mln zł. Ich sprzedaż mogłaby zapewnić źródła finansowania dla planowanych akwizycji spółek działających w branży GPS. "Efektów synergii będziemy z kolei poszukiwali m.in. w możliwości wzbogacenia oferty IBS o technologię GPS w budynkach inteligentnych przy monitorowaniu procesów mobilnych czy wykorzystaniu potencjału grupy IBS przy dostosowywaniu aplikacji wykorzystywanych w urządzeniach GPS" - twierdzą przedstawiciele firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200