Pierwsza instalacja kategorii 7 w Polsce

W połowie grudnia 2004 r. rozpoczęła pracę pierwsza polska instalacja systemu okablowania strukturalnego klasy F (kategoria 7). System okablowania strukturalnego Nexans LANmark-7 w katowickiej spółce Węglokoks wdrożyła firma Alterego Systemy Teleinformatyczne. Połączenia szkieletowe w ramach tego systemu wykonano za pomocą kabla STP (PiMF) oraz modułów ze złączami GG45.

W połowie grudnia 2004 r. rozpoczęła pracę pierwsza polska instalacja systemu okablowania strukturalnego klasy F (kategoria 7). System okablowania strukturalnego Nexans LANmark-7 w katowickiej spółce Węglokoks wdrożyła firma Alterego Systemy Teleinformatyczne. Połączenia szkieletowe w ramach tego systemu wykonano za pomocą kabla STP (PiMF) oraz modułów ze złączami GG45.

Inwestycja Węglokoksu miała na celu zmodernizowanie istniejącego okablowania. System ten obejmuje 7 z 21 pięter budynku. Główny punkt dystrybucyjny został umieszczony na 18 piętrze, natomiast na piętrach od 12 do 17 znajdują się lokalne, piętrowe punkty dystrybucyjne.

W ramach przeprowadzonych prac zbudowano nowe połączenia szkieletowe klasy F (kategoria 7) pomiędzy głównym i piętrowymi punktami dystrybucyjnymi (a także połączenia dodatkowe między niektórymi piętrowymi punktami dystrybucyjnymi) oraz infrastrukturę poziomą klasy E (kategoria 6) na 18 piętrze.

Tego typu okablowanie spełnia najostrzejsze stawiane obecnie systemom miedzianym wymogi. Jest to infrastruktura o bardzo dużej przepustowości. Częstotliwość pracy systemów klasy F została zdefiniowana aż do 600 MHz.

Zgodnie z normami

Do rozbudowy systemu okablowania wykorzystano komponenty systemu LANmark-7. Są one w pełni zgodne z obowiązującymi już od 2002 r. normami ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002 oraz EN 50173: 2002, a od roku 2004 również z polską normą PN EN 50173-1. Sercem całego systemu jest moduł Snap-in wyposażony w interfejs GG45.

Interfejs GG45 jest zalecany jako złącze dla systemów klasy F przez normę ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002. Jego dokładna specyfikacja zawarta jest w normach IEC 60603-7-7, EN 606030-7-7 oraz PN EN 60603-7-7. Szczególną cechą tego interfejsu jest jego kompatybilność wsteczna - gniazdo GG45 współpracuje z kablami krosowymi kategorii 5 i 6. Cecha ta jest szczególnie istotna dla systemów, które powstają dzisiaj, kiedy nie ma jeszcze aplikacji wymagających takiego okablowania (czyli urządzeń wyposażonych w złącze GG45). Instalację dla Węglokoksu wyposażono w kable krosowe kategorii 6 - tak, aby mogły tam pracować wszystkie obecnie dostępne aplikacje. W przyszłości migracja do kanału o pełnych parametrach klasy F będzie się odbywać wyłącznie poprzez wymianę kabli krosowych - nie będzie wymagana żadna ingerencja w panele krosowe.

Instalacja i pomiary

Zgodnie z wytycznymi Nexans przed rozpoczęciem montażu modułów odbyło się szkolenie instruktażowe dla instalatorów. Udowodniło ono m.in., że instalatorzy, którzy mają niezbędne obycie z kablami skrętkowymi i pewne doświadczenie w zakresie montażu modułów Snap-in kategorii 6, po krótkim treningu są w stanie bez problemu instalować moduły kategorii 7.

Po zakończeniu każdej partii kabli powstałe łącza były na bieżąco weryfikowane. Do pomiarów wykorzystano urządzenia Lantek-7 firmy Ideal (jedyny miernik w 2004 r., który pozwalał na wykonanie pomiaru połączenia klasy F). Wszystkie pomiary zakończyły się wynikiem pozytywnym. Wstępna analiza rezultatów pokazała, że wartości parametrów łączy klasy F (kategoria 7) zainstalowanych w Węglokoksie nie tylko znajdują się w granicach określonych przez normy, ale również zachowują duży margines do tych granic.

Aplikacje, które wymagają pasma przenoszenia rzędu 500 MHz, przestają być już tylko teorią. W organizacji IEEE, zajmującej się standaryzacją aplikacji ethernetowych, powstała grupa robocza IEEE 802.3an Task Force, która ma za zadanie opracować standard Ethernet 10 Gb dla miedzi. Główne założenia w stosunku do nowej aplikacji to pasmo przenoszenia 500 MHz oraz zaadaptowanie okablowania zdefiniowanego przez obecne standardy.

Rozpatrywane są trzy modele aplikacji, w zależności od typu okablowania:

  • klasa F/kategoria 7 STP i/lub rozszerzona kategoria 6 - 100 m,

  • klasa E/kategoria 6 UTP lub rozszerzona kategoria 6 - 55 m,

  • klasa E/kategoria 6 FTP - 100 m.
Do planowanego zakończenia prac pozostało jeszcze około dwóch lat, a ewentualne wprowadzenie normy dotyczącej aplikacji 10 Gb przewidywane jest najwcześniej w 2008 r. Do tego czasu nadal będą obowiązywały normy z 2002 r. Największym problemem jest dostosowanie całego kanału (kabel, złącza, patchcordy) do pracy w częstotliwości 500 MHz (min. wymagana częstotliwość) oraz wzajemne zakłócenia par kabli UTP (para kabla na parę innego sąsiadującego kabla w wiązce). Obecnie nie można przewidzieć, który z modeli zostanie ostatecznie zaakceptowany.


TOP 200