Pieniny w trzech wymiarach

Pieniński Park Narodowy wdraża system informacji przestrzennej. Ułatwi on ochronę przyrody parku.

Pieniński Park Narodowy wdraża system informacji przestrzennej. Ułatwi on ochronę przyrody parku.

Gdy turysta podziwia widoki z hali na Majerzu w Pienińskim Parku Narodowym, nie interesuje się, jakie rosną tam gatunki roślin i ile żyje ryjówek. Nie musi też wiedzieć, kto jest właścicielem gruntów, przez który biegnie szlak na Trzy Korony. Te i inne zagadnienia obejmuje powstający właśnie w Pienińskim Parku system informacji przestrzennej (SIP).

Co w trawie piszczy?

Tomasz Jurkiewicz, kierownik Gospodarstwa Rezerwatowego, odpowiedzialny za projekt parkowego SIP, opowiada, że posłuży on realizacji Planu Ochrony Parku przez najbliższych 20 lat. "W pierwszej części projektu opracowaliśmy mapę numeryczną parku (2346 ha) i ortofotomapę w granicach otuliny (5000 ha) na podstawie Numerycznego Modelu Terenu" - mówi. "W drugiej wprowadzimy informacje o stanie np. ekosystemów leśnych i łąkowych, uzyskanych w trakcie prac nad Planem Ochrony Parku".

Już teraz zastosowanie GIS pozwoliło na nowo ustalić przebieg granicy lasu i górskich ścieżek, dzięki czemu jest przygotowywany nowy podział administracyjny parku. Nałożenie mapy sytuacyjno-wysokościowej na Numeryczny Model Terenu ujawniło rzeczywiste powierzchnie polan na górskich zboczach. Naniesienie zaś informacji o przebiegu szlaków turystycznych, lokalizacji słupów informacyjnych czy bram wejściowych na mapę sytuacyjno-wysokościową (w połączeniu z mapą ewidencyjną, obrazującą stosunki własnościowe) umożliwia przeprowadzenie analizy, na jakich działkach - prywatnych czy państwowych - odbywa się ruch turystyczny i gdzie znajduje się potrzebna infrastruktura.

Sponsor mile widziany

Pieniądze na rozbudowę systemu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W PPN system informacji przestrzennej działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows NT. Edytorem graficznym jest MicroStation 95, działający w środowisku MGE firmy Intergraph. Dane z Planu Ochrony Parku są wprowadzane do relacyjnej bazy danych Oracle'a. Jako przeglądarkę analiz i zasobów SIP dyrekcja parku wybrała system Geomedia 2.0. Park nie ma jednak pieniędzy na wykonanie wydajnej sieci lokalnej, umożliwiającej swobodny dostęp z kilku stanowisk do serwera GIS. Poszukiwany sponsor przyczyniłby się do zwiększenia efektywności korzystania z GIS w PPN, a zatem do poprawy stanu ochrony przyrody.

Inny projekt, który czeka na sponsora, to wykorzystanie w powstającym centrum edukacyjnym Pienińskiego Parku Narodowego Numerycznego Modelu Terenu i ortofotomapy. Tomasz Jurkiewicz marzy, że kiedyś turyści będą mogli odbyć wirtualny lot nad przełomem Dunajca, w rzeczywistości niedozwolony, dzieci zaś zapoznają się ze skalą trudności przy podejściu na Sokolicę.


TOP 200