Pięciominutowa przerwa w roku

Serwery Compaq Wildfire w konfiguracji klastrowej gwarantują dostępność 99,999%.

Serwery Compaq Wildfire w konfiguracji klastrowej gwarantują dostępność 99,999%.

Compaq Computer jest kolejną firmą po HP i Sun Microsystems, która gwarantuje że jej wysoko wydajne unixowe AlphaServer GS Wildfire mają dostępność na poziomie 99,999%. Oznacza ona, że maksymalny czas przestoju pracy serwera nie będzie trwał dłużej niż 5 minut w roku.

Deklaracja Compaqa jest odpowiedzią na program 5 dziewiątek: 5 minut, realizowany już od ponad roku przez Hewlett-Packarda i analogiczny program Suna. Producenci ci wierzą, że dotrzymanie takich gwarancji spowoduje, iż ich platformy sprzętowe będą chętniej wybierane przez klientów do obsługi kluczowych aplikacji biznesowych. Konkurentem tych firm jest IBM, który, chociaż formalnie, nie ogłosił programu pięciu dziewiątek, to od wielu lat zapewnia wysoki poziom dostępności za pośrednictwem konfiguracji klastrowych Parallel Sysplex.

W ramach nowego programu Compaqa nabywcy serwerów Wildfire z systemem Tru64 Unix lub OpenVMS mogą uzyskać gwarancję maksymalnego czasu przestoju maksymalnie 5 minut rocznie. Firmy, mające już takie serwery i rozbudowujące starsze modele AlphaServerów do maszyn Wildfire, również mogą uzyskać taką gwarancję. Dotychczas Compaq zapewniał w przypadku serwerów AlphaServer wyłącznie gwarancję dostępności na poziomie 99,99%.

Firmy, które zamierzają uzyskać gwarancję Compaqa, muszą przejść surową procedurę testową. Compaq uzasadnia ten wymóg faktem, że wiele awarii lub innych nie planowanych przestojów serwera jest powodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od sprzętu bądź . Na całkowitą dostępność składa się również fizyczne zabezpieczenie lokalizacji, w której znajduje się serwer, konfiguracje sieci i pracujących na serwerze aplikacji itd. Według przedstawicieli Compaqa tylko 20% nie planowanych przestojów wynika z problemów sprzętowych serwera i pracującego na nim systemu operacyjnego, a ok. 20-40% wynika bezpośrednio z niewłaściwych procedur stosowanych w działach IT.

W ramach programu pięciu dziewiątek Compaq udostępnia zainteresowanym klientom narzędzie Avanto, które tworzy rozbudowane raporty, dotyczące potencjalnych przyczyn powstawania przestojów, a także na podstawie informacji dostarczonych przez klientów szacuje koszty przestojów i czas, po jakim inwestycja w określone, sugerowane przez Avanto rozwiązania, może się zwrócić.

Gwarancja dostępności na poziomie 99,999% oferowana jest tylko tym klientom, którzy zakupią lub już mają konfiguracje klastrowe serwerów Alpha- Server GS, stosują narzędzia Avanto oraz, jeśli są nowymi nabywcami serwerów Wildfire, korzystają z usług organizacji serwisowej Compaqa.


TOP 200