Piątkowy Przegląd Prasy

Wiadomości Gmail będą kodowane... Na współpracy Microsoftu z SalesForce.com zyskują obie strony... Za dwa lata w samolotach British Airways będzie szybki Internet... Nowa technologia tworzy nowe miejsca pracy... Wirus atakuje smartfony z Androidem. Na razie na Ukrainie... Street View nareszcie pokaże nam Grecję...

COMPUTERWORLD

Comcast pracuje nad aplikacją szyfrującą wiadomości Gmail

Amerykański dostawca usług internetowych, firma Comcast zapowiada, że w ciągu kilku najbliższych tygodni wdroży aplikację, która będzie szyfrować cały ruch pocztowy wymieniany z systemem Gmail. Google opublikował na początku tego tygodnia raport w którym podaje, jaki procent ruchu kierowanego do i odbieranego z systemu pocztowego Gmail jest szyfrowany. Z raportu wynika, że od 40 do 50 proc. wiadomości email, wysłanych w maju tego roku do systemu pocztowego Gmail przez inne serwery, nie było szyfrowanych. W tym samym miesiącu tylko 1 proc. ruchu email wymienianego między systemami Gmail i Comcast był szyfrowany. Comcast testuje już aplikację wykorzystującą technologię TLS (Transport Layer Security) , która szyfruje ruch email domain-to-domain. Aplikację wspierają już dla próby niektóre witryny WWW oraz wybrani dostawcy usług email. Źródło: Comcast będzie szyfrować ruch pocztowy Gmail

Co da sojusz Microsoftu z SalesForce.com?

Ogłoszone kilka dni temu strategiczne porozumienie Microsotu z SalesForce.com w podstawowym, technicznym aspekcie oznacza dwie rzeczy: zintegrowanie aplikacji Salesforce CRM SaaS z narzędziami MS Office 365 oraz wykorzystanie przez SalesForce platformy chmurowej Microsoft Azure . Dla klientów oznacza to wygodniejszą i sprawniejszą wymianę danych pomiędzy aplikacjami SalesForce i Office. Jednocześnie jest to ważne zwycięstwo dla Microsoftu w jego chmurowej wojnie z Amazonem – koncern z Redmond pozyskał dla swoje platformy cloudowej kolejnego ważnego klienta. -Zapewnienie wygodnej, bezobsługowej współpracy pomiędzy popularnymi produktami biznesowymi jest atrakcyjne dla klientów. Na razie nie wiadomo dokładnie, jak będzie wyglądała integracja rozwiązań Microsoft i SalesForce, ale zapowiedź ich sprawniejszej niż do tej pory współpracy to świetna informacja, która oznacza, że życie użytkowników może stać się nieco łatwiejsze – komentuje Merv Adrian z firmy analitycznej Gartner. Zdaniem Adriana, może tu chodzić np. o wygodniejsze planowanie działań w aplikacji SalesForce z wykorzystaniem rozwiązań MS Office, czy usprawniony import danych z CRM do MS Excel. Źródło: Partnerstwo Microsoftu i SalesForce.com – o co tu chodzi?

Zobacz również:

RZECZPOSPOLITA

Szybki Internet w British Airways już w 2016 roku

Brytyjski operator łączności satelitarnej Inmarsat zapowiedział stworzenie nowej sieci satelitarnej i łączności z ziemią, co umożliwi pasażerom europejskich lotów dostęp do szybkiego Internetu na monitorach z tylu oparć foteli, a także w ich smartfonach i tabletach. Operator poinformował, że British Airways jest zaawansowana w rozmowach o wprowadzeniu takiej usługi z wykorzystaniem nowych satelitów pod koniec 2016 r. - Inmarsat dostarczy szybki Internet do tylnej części foteli albo do bezprzewodowych odbiorników samych pasażerów na terenie Europy - ogłosił  prezes Inmarsatu, Rupert Pearce. Usługa będzie oferowana w taki sam sposób, co pokładowy Internet, zapoczątkowany przez Gogo Inc. w USA. Amerykańska firma użyła technologii nadawania z powietrza na ziemię i satelitarnej dla zapewnienia latającym łączności. Inmarsat wykorzysta pasmo fal odłożone przez Komisję Europejską na zapewnienie  łączności na całym kontynencie. Źródło: Szybki Internet na pokładzie

Dzięki nowej technologii przybywa miejsc pracy

Średnio o 19 proc. zwiększą w tym roku zatrudnienie firmy należące do przedsiębiorców z całego świata – wynika z badania EY. To o 3 pkt proc. więcej niż w dwóch poprzednich latach. W świa­to­wym ba­da­niu no­wo ­tworzonych miejsc pra­cy prze­pro­wa­dzo­nym przez fir­mę do­rad­czą EY wzię­ło udział 250 uczest­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su EY En­tre­pre­neur of the Year. Wy­ni­ka z nie­go, że 76 proc. biz­nes­me­nów wal­czą­cych o ty­tuł naj­lep­sze­go przed­się­bior­cy za­mie­rza w tym ro­ku zwięk­szyć za­trud­nie­nie w swo­ich fir­mach. Od­se­tek jest wy­ższy od uzy­ska­ne­go w ba­da­niu EY wśród me­ne­dże­rów międzyna­ro­do­wych kor­po­ra­cji. W tej an­kie­cie 31 proc. ba­da­nych stwier­dzi­ło, że w 2014 r. zwięk­szy za­trud­nie­nie, a 52 proc. za­de­kla­ro­wa­ło, że utrzy­ma je na do­tych­cza­so­wym po­zio­mie. Źródło: Nowe technologie dają pracę

GAZETA PRAWNA

Na Ukrainie wirus atakuje smartfony z Androidem

W sieci komórkowej na Ukrainie pojawił się nowy wirus. Atakuje telefony, wyposażone w system Android. Blokuje wszystkie informacje, zawarte w urządzeniu i na kartach pamięci. Na razie zauważono go jedynie w tym kraju i w komórkach rosyjskojęzycznych. Informatycy twierdzą jednak, że przeniesienie na inne urządzenia jest tylko kwestią czasu. Wirus działa na zasadzie konia trojańskiego. Po zablokowaniu na wyświetlaczu pojawia się komunikat, że działanie podjęto po odwiedzeniu stron z dziecięcą pornografią. Po wpłaceniu na podane konto określonej sumy telefon ma zostać ponownie uruchomiony. Odblokowanie urządzenia i odzyskanie danych ma kosztować 260 hrywien, czyli około 70 złotych.  Źródło: Nowy groźny wirus atakuje smartfony z systemem Android

PULS BIZNESU

Street View dotarło do Grecji

Google uruchomiło usługę Street View w Grecji po uzyskaniu zgody organu ochrony prywatności, który zablokował aplikację z poziomu mapy przed pięciu laty, donosi serwis AP. Przedstawiciele firmy potwierdzili, że usługa ruszyła w czwartek po "obszernych i szczegółowych" negocjacjach prowadzonych z Urzędem Ochrony Danych, który w ubiegłym roku zniósł zarzuty wniesione do projektu w 2009 roku. Czekając na formalne zatwierdzenie, Google mogło zbierać zdjęcia do Street View. Źródło: Street View wreszcie w Grecji


TOP 200