Philips zniechęcony do Europy

Na skutek spadku popytu Philips zamierza wycofać się ze sprzedaży komputerów osobistych w Irlandii, Grecji, Skandynawii i W. Brytanii.

Na skutek spadku popytu Philips zamierza wycofać się ze sprzedaży komputerów osobistych w Irlandii, Grecji, Skandynawii i W. Brytanii. Rok temu Philips sprzedał swój udział w handlu minikomputerami na terenie USA firmie Digital Equipment Corp. Wyniki finansowe Philipsa są w tym roku gorsze niż w roku ubiegłym. W trzecim kwartale br. wartość sprzedaży wyniosła 7,16 mld USD, podczas gdy w tym samym kwartale ubiegłego roku wynosiła 7,72 mld USD. W tym czasie zwolniono 2600 pracowników, obniżając zatrudnienie we wszystkich placówkach Philipsa na świecie do 254 tys. osób. Przedstawiciel firmy stwierdził, że osłabienie rynku konsumpcyjnego najsilniej odczuwa się w Europie Zachodniej. Spada popyt na wszystkie urządzenia elektroniczne, nie tylko sprzęt komputerowy. Firma wiąże znaczne nadzieje z telewizją o wysokiej rozdzielczości i nadal prowadzi w tym zakresie kosztowne badania.


TOP 200