Philips i TPV zamierzają utworzyć globalną spółkę telewizyjną

Firmy podpisały właśnie umowę na mocy której biznes telewizyjny Philipsa zostanie przeniesiony do spółki joint venture utworzonej wspólnie przez Philipsa i TPV Technology. Zgodnie z umową 70% akcji nowej spółki będzie należeć do TPV, natomiast 30% pozostanie własnością firmy Philips.

Nowoutworzona spółka joint venture będzie odpowiedzialna za projektowanie, produkcję, dystrybucję, marketing oraz sprzedaż produktów z obszaru Philips TV w skali światowej, z wyjątkiem kontynentalnej części Chin, Indii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku oraz niektórych krajów Ameryki Południowej. W ramach transakcji Philips zapewni nowej spółce joint venture prawo do wykorzystywania marki Philips w oparciu o ściśle określone standardy w zakresie jakości i obsługi klienta. W zamian za nie Philips będzie otrzymywać opłaty licencyjne w wysokości naliczanej od uzyskiwanych przychodów.

"To wspólne przedsięwzięcie zagwarantuje Philips TV nowe perspektywy na przyszłość i pozwoli skoncentrować się na rozwoju" - powiedział Pieter Nota, prezes oddziału Philips Consumer Lifestyle. "Dzięki utworzonemu partnerstwu, niedawno zmodernizowany sektor Consumer Lifestyle będzie mógł skupić się na tym, aby osiągnąć pozycję lidera w obszarze produktów dla zdrowia i wellbeing na większości swoich rynków" - dodał. Należy się spodziewać, że ostateczne porozumienia zostaną podpisane w III kwartale br., a zamknięcie transakcji nastąpi do końca 2011 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200