Pesymizm średniego szczebla

Już nic nie powstrzyma fuzji Compaqa i HP. Oficjalne połączenie zaplanowano na 7 maja br.

Już nic nie powstrzyma fuzji Compaqa i HP. Oficjalne połączenie zaplanowano na 7 maja br.

Zakończył się krótki, trzydniowy proces, będący ostatnią szansą dla przeciwników fuzji firm HP i Compaq. Wytoczone przez Waltera Hewletta postępowanie miało dotyczyć działań, jakie - zdaniem powoda - bezprawnie podjął zarząd HP w celu uzyskania poparcia dla fuzji jednego z dużych udziałowców firmy. W trakcie procesu prawnicy strony pozy-wającej skoncentrowali się jednak na dokumentach przygotowanych przez kadrę kierowniczą średniego szczebla obu firm, zawierających wyliczenia wskazujące na większy od oficjalnie podawanego spadek przychodów i wartości akcji. Firmy nie udostęp-niły tych dokumentów akcjonariuszom. Sędzia ma ogłosić wyrok w kilka dni po procesie.

Wszystko idzie zgodnie z planem

W trakcie procesu zeznania złożył Phil Condit, dyrektor wykonawczy Boeinga, który jednocześnie pełni funkcję kierowniczą w HP. Stwierdził, że dokumenty, na które powołuje się Walter Hewlett, zawierają szacunki, wobec czego nie musiały być przedstawione akcjonariuszom. Wcześniej w podobnym duchu zeznawała Carly Fiorina, prezes firmy, i Robert Wayman, dyrektor finansowy HP.

Przesłuchiwana przez ponad 7 godz. Carly Fiorina stwierdziła, że przewidywany przez autorów raportu spadek przychodów został wyliczony w oderwaniu od ogólnej wizji przyszłej sytuacji rynkowej "nowego HP". W trakcie wystąpień Wayman i Fiorina przedstawiali autorów wyliczeń jako nastawionych nazbyt pesymistycznie i nie zorientowanych we wszelkich sprawach związanych z fuzją. Zarząd firmy utrzymuje, że główne założenia połączenia zostaną zachowane, w tym ograniczenie kosztów o 2,5 mld USD rocznie i utrzymanie spadku obrotów po fuzji o nie więcej niż 4,9%. Mniejsze mają być redukcje zatrudnienia, obejmą 13 tys., a nie 15 tys. osób.

Bez nacisku

Głównym wątkiem w sprawie miała być próba przekupstwa, o jakie kierownictwo HP oskarżył Walter Hewlett. W ostatniej chwili należący do Deutsche Bank fundusz zmienił stanowisko w sprawie fuzji. Nastąpiło to w efekcie telekonferencji, której inicjatorami byli Carly Fiorina i Robert Wayman. Walter Hewlett utrzymuje, że zarząd koncernu uzgodnił z Deutsche Asset Management, że w zamian za pozyskanie 17 mln głosów poparcia dla fuzji Deutsche Bank wejdzie do konsorcjum organizującego kilkumiliardową linię kredytową dla HP.

Robert Wayman mówił, że Deutsche Bank od początku był przychylny pomysłowi. Przyznał, że był niemile zaskoczony faktem, iż Deutsche Bank tuż przed walnym zgromadzeniem zmienił zdanie. Carly Fiorina zaprzeczyła, jakoby firma wywierała jakąkolwiek presję na DB.đ

Historia połączenia HP i Compaqa
  • Wrzesień 2001 r. - Ogłoszenie planów połączenia firm Hewlett-Packard i Compaq Computer. Wartość fuzji wyceniono na 25 mld USD.

  • Marzec 2002 r. - Głosowanie akcjonariuszy HP i Compaqa nad fuzją. Wstępne wyniki mówią o zwycięstwie jej zwolenników.

  • Kwiecień 2002 r. - Eskalacja sporu pomiędzy kierownictwem HP a Walterem Hewlettem, przeciwnikiem połączenia z Compaqiem.

  • Maj 2002 r. - Prawdopodobny termin zakończenia fuzji obu firm. Fuzja warta jest obecnie ok. 20-21 mld USD.

  • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

    TOP 200