Perspektywy informatyzacji sektora MSP

Firmy z sektora MSP – uważanie powszechnie za zachowawcze kosztowo – coraz silniej inwestują w rozwiązania teleinformatyczne. Te umożliwiają im bowiem optymalizację kosztów działalności.

Firmy MSP oczekują od inwestycji w IT przede wszystkim uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz optymalizacji zasobów, tak finansowych, jak i organizacyjnych. Co charakterystyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa są coraz bardziej skłonne do inwestowania w IT w obszarze ich core businessu. Zwiększające się inwestycje w IT są związane między innymi ze zmianami pokoleniowymi w firmach tworzonych u początków transformacji ustrojowej.

Raport Computerworld TOP200 możesz nabyć tutaj.

Zobacz również:


TOP 200