Perspektywy dla szkoleń w MSP

Firmy szkoleniowe z rosnącym zainteresowaniem spoglądają na rynek małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor edukacyjny - dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego - czeka w najbliższych latach burzliwy rozwój.

Firmy szkoleniowe z rosnącym zainteresowaniem spoglądają na rynek małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor edukacyjny - dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego - czeka w najbliższych latach burzliwy rozwój.

Ostatnie kilka lat to prawdziwa rewolucja w strategii firm szkoleniowych. Nastawione na sprzedaż specjalizowanych kursów dedykowanych dla największych korporacji, zatrudniających duże działy informatyki, dostrzegły wartość małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor MSP był początkowo postrzegany przede wszystkim jako odbiorca podstawowych kursów z zakresu aplikacji biurowych. A tworzenie dedykowanej oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw było uznawane za wysiłek niewspółmiernie wysoki do uzyskiwanych efektów.

Załamanie popytu na szkolenia ze strony największych przedsiębiorstw, którego doświadczyło wiele ośrodków, wynikające ze spowolnienia gospodarczego, a nade wszystko wejście do Unii Europejskiej i związana z tym aktywizacja sektora MSP sprawiły, że ośrodki edukacyjne zmieniły stosunek do tego obiecującego - choć trudnego - segmentu. Obiecującego, bo przy odpowiedniej polityce gwarantującego dostęp do nowej grupy kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorstw. Trudnego, gdyż charakteryzującego się specyficznymi potrzebami i równie wymagającego co najwięksi klienci.

"Przygotowanie kursu dla mniejszych firm wymaga skupienia się na konkretach. Przedsiębiorcom bardziej zależy na nauczeniu się tego co jest im potrzebne w teraźniejszych działaniach i poznaniu kierunków dalszych poszukiwań niż na przyswojeniu wiedzy w pełnym zakresie" - mówi Witold Ozimek, dyrektor wrocławskiej filii Computer Service Support. Na bardziej dogłębne studia często nie mają zarówno środków, jak i czasu, gdyż na rynku małych i średnich przedsiębiorstw maksyma, że "czas to pieniądz" sprawdza się jeszcze częściej niż w przypadku korporacji.

Firmy informatyczne już kilka lat temu dostrzegły, jak bardzo atrakcyjnym odbiorcą produktów i usług jest rynek małych i średnich firm. Koncerny, takie jak Microsoft, Novell, Computer Associates oraz wiele firm zajmujących się technologiami bezpieczeństwa, dynamicznie rozwijają ofertę szkoleniową dotyczącą produktów dla MSP. Szkolą co prawda przede wszystkim swoje firmy partnerskie, ale coraz częściej organizują także - zazwyczaj bezpłatne - seminaria, na których wprowadzają klientów w konkretne zagadnienia związane z oferowanymi produktami. To dobre źródło wiedzy, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy dopiero poszukują wiedzy dotyczącej nurtujących ich pytań.

Więcej, szybciej, lepiej

Podstawowym oczekiwaniem jakie - względem szkoleń - mają przedsiębiorstwa z sektora MSP jest ich możliwie kompletny zakres tematyczny. Szkolenie ma w sposób możliwie wyczerpujący wprowadzić w nowy zakres wiedzy. Powinno bez zagłębiania się w zbytnie niuanse przekazać podstawy dotyczące technologii, które szybko można zastosować w praktyce. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, ośrodki edukacyjne już od kilku lat organizują cykliczne seminaria poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu systemów informatycznych. Podczas intensywnych jednodniowych spotkań ich uczestnicy mogą zapoznać się z zagadnieniami, takimi jak zastosowanie poczty elektronicznej w firmie, projektowanie aplikacji wspomagających pracę grupową czy bezpieczeństwo systemów informatycznych. Wychodzący z takich spotkań mają podstawowy zasób konkretnej wiedzy pozwalający im na dalsze samodzielne poszukiwanie rozwiązań problemów praktycznych, które napotykają w pracy.

Przemyślaną politykę mającą na celu szkolenie użytkowników z sektora MSP prowadzą największe koncerny informatyczne. Dobrym przykładem jest tu inicjatywa Microsoftu, który we współpracy z Altkom Akademią przygotował Portal Edukacyjny Microsoft z ponad 20 szkoleniami z zakresu Microsoft Office i Microsoft Small Business Server. Jak mówi Danuta Bluj, dyrektor ds. edukacji w Altkom Akademii, tego typu inicjatywy są odpowiedzią na jeden z podstawowych postulatów względem szkoleń, dotyczącym ich możliwie najniższych kosztów. Dzięki wykorzystaniu tańszych szkoleń w formie elektronicznej wyeliminowane zostają koszty związane z dojazdem do ośrodka. E-learning pozwala także na większą elastyczność.

"Oczywiście tego typu forma edukacji powinna się odbywać przy pomocy jakiegoś mentora, który nie tylko wyjaśniłby wątpliwości powstające podczas przyswajania materiału, ale - w razie potrzeby - zmobilizował do nauki. Nie mam jednak wątpliwości, że sektor MSP obok administracji będzie jednym z tych sektorów, w których e-learning i blended learning rozwinie się najbardziej" - przekonuje Danuta Bluj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200