Perspektywy dla IT w polskich miastach

Największe polskie miasta będą w najbliższych latach inwestować głównie w budowę i rozwój sieci światłowodowych. Na drugim miejscu jest wdrażanie i rozwój systemów usług elektronicznych

WIĘCEJ W RAPORCIE COMPUTERWORLD TOP200

Informatyka pomaga rozwiązywać problemy, które wynikają z coraz bardziej złożonych procesów cywilizacyjnych. Miasta, które mają coraz wyższy poziom infrastruktury komunalnej potrzebują coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych do zarządzania nią. Stąd m.in., zyskujące coraz większą popularność, pomysły budowy systemów tzw. inteligentnego miasta w najbardziej rozwiniętych aglomeracjach świata.

Na bieżące potrzeby

W dużych polskich miastach dominują obecnie rozwiązania wspomagające pracę urzędów miejskich i zapewniające sprawną obsługę podstawowych zadań samorządów. Są to przede wszystkim systemy informacji przestrzennej oraz systemy zintegrowane, składające się w pierwszym rzędzie z modułów do obsługi budżetu, majątku, finansów i podatków miejskich. Na trzecim, pod względem powszechności występowania, miejscu znajdują się systemy elektronicznego obiegu dokumentów. Niewielki odsetek miast deklaruje posiadanie systemów do zarządzania ruchem ulicznym czy systemów karty miejskiej.

Zobacz również:

  • DJI prezentuje nowe drony. Posłużą między innymi w Smart Cities
  • NHTSA zezwala na autonomiczne pojazdy bez kierwonicy
  • Architektura IT na nową erę

Taki obraz sytuacji wyłania się z przeprowadzonego w tym roku przez redakcję Computerworld badania "Stan i perspektywy wykorzystania technik informacyjnych w dużych, polskich miastach". Ankietę skierowaliśmy do 39 miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Odpowiedziało na nią 70% urzędów miejskich.

Więcej zadań, większa integracja

Symptomem rosnącej złożoności jest, zaliczana do najbardziej priorytetowych, potrzeba integracji miejskich systemów informatycznych. Nie chodzi tylko o systemy używane w urzędach miejskich, ale o rozwiązania funkcjonujące w jednostkach i instytucjach miejskich. Konieczność ich integracji wynika, z jednej strony, z rosnącej liczby zadań wchodzących w zakres działania jednostek miejskiego samorządu lokalnego, a z drugiej strony - z  potrzeby dostępu do zintegrowanej, kompleksowej informacji mogącej wspomóc procesy zarządzania i decyzji w różnych obszarach działania władz miejskich. Tym zadaniom ma sprostać m.in. planowany rozwój infrastruktury przetwarzania danych i obsługi aplikacji. W kilku polskich miastach przekłada się to już na konkretne projekty budowy miejskich centrów przetwarzania danych.

Przedstawiciele władz największych miast polskich zdają sobie sprawę z konieczności udostępnienia mieszkańcom znacznie większej liczby usług świadczonych drogą elektroniczną.

Po pierwsze: dostęp

W planach na najbliższe lata najwięcej jest inwestycji związanych z budową i rozwojem miejskich sieci światłowodowych. Władze miejskie widzą tu szansę zarówno na poprawę warunków życia mieszkańców, jak i na usprawnienie pracy jednostek miejskich. Wśród konkretnych projektów tego typu rozwiązań znajdują się miejskie platformy edukacyjne, które będą służyły zarówno do optymalizacji zarządzania placówkami oświatowymi w mieście, jak i do wspomagania procesu nauczania oraz kontaktów między nauczycielami i rodzicami.

Ku przyszłości

Co może pomóc rozwojowi zastosowań technik informacyjnych w polskich miastach? Przede wszystkim dobra polityka miejska oraz wzrost inwestycji w zakresie infrastruktury. Bardzo dobrze rozumieją to zarówno szefowie IT w urzędach największych miast, jak i przedstawiciele zarządów. Wielokrotnie na zadawane w naszej ankiecie pytanie "czy istnieje miejska strategia rozwoju IT?" odpowiadano: nie jest potrzebna, mamy strategię rozwoju miasta i z niej wynikają wszystkie, najważniejsze zadania dla IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200