Perspektywy budżetowe i rozwój kompetencji chmurowych

Wartość rynku chmury obliczeniowej w Polsce wzrasta dynamicznie, ale punkt wyjścia jest niski. Budżety na chmurę obliczeniową w Polsce są niskie, co widać zarówno po przychodach dostawców, jak i budżetach przeznaczanych na tę formę IT przez polskie organizacje.

Według danych podanych w raporcie„Computerworld TOP200”, przychody dostawców rozwiązań chmurowych w Polsce wzrosły z 611 mln zł w 2015 r. do blisko 732 mln zł w roku 2016, tj. o 19,8%. Wzrost ten przekłada się na rosnący udział chmury obliczeniowej w całości rynku usług IT: 2015 r.cloudcomputing pokrywał 4,8% wartości rynku usług IT (12,8 mld zł), rok później 5,6% wartego 13 mld zł rynku usług IT. Wzrost wartości rynku usług jest w dużej mierze generowany właśnie przez chmurę obliczeniową. W jaki sposób dane te odzwierciedlają politykę budżetową polskich firm?

Chmury publiczne na niskich budżetach

Badanie przeprowadzone przez „Computerworld” we współpracy z Google i ITMAGINATION dotyczące adaptacji chmury obliczeniowej w Polsce udowadnia, że stosunkowo niski udział tej formy dostarczania informatyki na krajowym rynku IT jest widoczny także po stronie klientów. Jedynie co dziesiąty spośród zapytanych uczestników badania, którzy wdrożyli cloudcomputing, stwierdził, że udział nakładów na chmury publiczne w jego firmie przekracza 25%. Kolejne 12% zadeklarowało, że wartość ta zawiera się w granicach od 10% do 25%, zaś 39% podało, że chmura publiczna konsumuje do 10% ich nakładów na informatykę. Blisko co czwarta (39%) spośród polskich organizacji wykorzystujących rozwiązania chmurowe w ogóle nie korzysta z publicznych chmur obliczeniowych.

Zobacz również:

  • Chmura 2022. Strategia, wyzwania i bariery – badanie redakcyjne Computerworld
  • IBM wprowadził do oferty usługę, która integruje jej systemy mainframe z chmurą

„Firmy w Polsce pracują często w modelu podwykonawcy, dużo rzadziej jako typowe R&D. Do tego nie mamy wielu inicjatyw, np. naukowych, które rzeczywiście wymagają dostarczenia dużej mocy obliczeniowej. W takich przypadkach prosta infrastruktura lokalna w zupełności wystarcza” – uważa Michał Głowiński, General Manager w HL Tech.

45% polskich firm korzystających z rozwiązań chmurowych planuje wzrost budżetu na zapewnianie ich bezpieczeństwa. Taki sam procent uczestników badania zapowiada brak istotnych zmian w tym zakresie. Analogiczne wartości wśród respondentów badania „Cloud Security SpotlightReport 2017” wynoszą 33% i 57%.

„Chmura publiczna w Polsce jest na początku swojej drogi” – dodaje Włodzimierz Bielski, Data Science Competency Manager w ITMAGINATION. „Cieszy więc te 10% firm, które już zaangażowały się aktywnie w chmurę i czerpią z niej korzyści biznesowe. Wraz z rozwojem rynku proporcje będą się odwracać – wierzymy, że zalety ekonomiczne i technologiczne chmury mogą przysłużyć się każdej organizacji, niezależnie od branży i rozmiaru biznesu”.

Co ciekawe, 45% polskich firm posiadających rozwiązania chmurowe planuje wzrost budżetu na zapewnianie ich bezpieczeństwa. Taki sam procent uczestników badania zapowiada brak istotnych zmian w tym zakresie. Analogiczne wartości wśród respondentów badania „Cloud Security Spotlight Report 2017” wynoszą 33% i 57%.

Krok ku chmurom prywatnym i hybrydowym

Choć budżety przeznaczane przez polskie organizacje na chmury publiczne są możliwe do ustalenia (bądź oszacowania) po stronie dostawców, to nie konsumują całości działań polskich organizacji w odniesieniu do zmian w sposobie dostarczania IT. Wiele firm inwestuje w tworzone na bazie własnej infrastruktury chmury prywatne bądź chmury hybrydowe, jedynie w części sięgające po ofertę zewnętrznych dostawców.

W tym przypadku śladów działań zmierzających ku zwiększeniu elastyczności środowisk IT możemy szukać gdzie indziej, np. na rynku sprzętu IT. O ile rynek ten od kilku lat wykazuje spadki (wg raportu „Computerworld TOP200” jego wartość zmniejszyła się z 32,4 mld zł w 2015 r. do 29,1 mld zł w roku 2016, tj. o 10,2%), o tyle pewne jego kategorie zanotowały w ostatnim czasie istotne wzrosty. Według danych IDC, segment przełączników sieciowych zanotował w ubiegłym roku 87-proc. wzrost wartości. Powodem jest kluczowa rola tego elementu infrastruktury IT w budowie firmowych chmur prywatnych. Rośnie także sprzedaż rozwiązań konwergentnych oraz zintegrowanych: już teraz kilkanaście procent budżetów przeznaczanych na serwery i pamięci masowe zasila tę kategorię.

Aż 78% respondentów badania „Computerworld” wskazało prasę i serwisy internetowe jako najpopularniejsze źródła wiedzy na temat możliwych zastosowań, rozwiązań oraz usług dostępnych w chmurze obliczeniowej. Ponad połowa z nich zdobywa wiedzę także na konferencjach branżowych (59%) oraz czytając raporty tematyczne i publikacje typu White Paper (56%).

Chmura wymaga wiedzy i kompetencji

Trudno rozwijać własną infrastrukturę w modelu chmury prywatnej czy świadomie kupować usługi w chmurze publicznej, nie dysponując odpowiednimi kompetencjami po stronie organizacji. Adaptacja chmury obliczeniowej wymaga stałego rozwijania wiedzy. Jak podchodzą do tej kwestii polskie organizacje?

Blisko trzy na cztery spośród nich (72%) inwestują w szkolenia i certyfikację swojego zespołu IT; 40% posiłkuje się także wynajmem zewnętrznych specjalistów IT. Co czwarta firma (26%) inwestuje w usługi zarządzane lub zatrudnia nowych pracowników. Zdaniem Bogusława Święcickiego, CIO Grupy Atlas, wyniki te nie są zaskakujące. „Chmura obliczeniowa jest nową technologią – jedynym możliwym źródłem wiedzy są szkolenia. Zwłaszcza że każdego dostawce chmury cechuje inny sposób działania. Moim zdaniem zapotrzebowanie na szkolenia będzie cały czas rosło wraz z rozwojem rynku chmurowego” – stwierdza Bogusław Święcicki. Konieczność szkolenia własnych pracowników wynika także z konieczności – dostępnych na rynku specjalistów IT jest po prostu zbyt mało. „Firmy są świadome, że inwestowanie w kompetencje własnej kadry IT jest konieczne, by być na bieżąco z technologiami. Docelowo prognozujemy, że wzrośniewykorzystanie usług zarządzanych oraz wynajmu specjalistów. To pozytywny trend, który pokazuje, że firmy chcą zająć się biznesem, a w sprawach technologii postawić na sprawdzone rozwiązania oraz specjalistów” – uważa Krystian Mularczyk, Cloud Solutions Project Manager w Senetic.

Jakie są najpopularniejsze źródła wiedzy na temat możliwych zastosowań, rozwiązań oraz usług dostępnych w chmurze obliczeniowej? Niemal czterech na pięciu respondentów badania (78%) „Computerworld” wskazało prasę oraz serwisy internetowe. Ponad połowa z nich zdobywa wiedzę także na konferencjach branżowych (59%) oraz czytając raporty tematyczne i publikacje typu White Paper (56%).

Komentarz eksperta: Warto postawić na chmurę

Krystian Mularczyk, Cloud Solutions Project Manager z firmy Senetic, Partnera Roku Microsoft 2017 w MŚP.

Rola chmury w biznesie rośnie. Przedsiębiorcy cenią jej skalowalność, elastyczność i to, w jaki sposób usprawnia działanie firmy. Nie bez znaczenia jest też kwestia ekonomiczna – chmura się po prostu opłaca. Eliminuje problem wyposażenia i utrzymania serwerowni oraz zastępuje koszty stałe zmiennymi. Porównując ją z kosztem rozwiązań tradycyjnych, w który wchodzi sprzęt, licencje, zajmowana powierzchnia, prąd, klimatyzacja i ewentualne straty związane z awariami czy zalaniami, łatwo zauważyć, że jest nie tylko tańsza, ale też mniej problematyczna. Nie bez powodu usługa Office 365 i platforma Azure zyskały w ostatnim kwartale fiskalnym odpowiednio 90% i 42%. Co więcej, przychody pierwszej z nich przerosły przychody z wersji pudełkowej.

Chmura burzy barierę między możliwościami technologicznymi małych i dużych firm. Dzięki modelowi usługowemu zaawansowane oprogramowanie dociera do przedsiębiorstw, które wcześniej nie mogły sobie na to pozwolić. Każdego dnia obserwujemy, ile korzyści nasi klienci czerpią z chmury. Mimo różnorodności organizacji, branż i potrzeb wyróżnia ich wspólny element – zwrot w stronę usług, które już teraz wyznaczają ścieżki rozwoju nowoczesnych firm. Znamy to też z własnego podwórka, dzięki rozwiązaniom chmurowym Azure i Office 365 sprawnie działamy w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Doświadczenie pozwala nam sprostać rosnącym wymaganiom klientów, oczekujących nie tylko świetnych produktów, ale i wykwalifikowanych dostawców, którzy rozumieją ich potrzeby, doradzą, co warto wybrać, pomogą to wdrożyć i zapewnią fachowe wsparcie.

Analitycy z instytutu Gartnera już na początku roku prognozowali wzmożoną ekspansję usług chmurowych i wszystko wskazuje na to, że ich przewidywania się sprawdzą. To już nie tylko globalny trend, ale konieczność. Klienci coraz rzadziej kontaktują się z nami, by porozmawiać o sensowności jej stosowania. Dzwonią z konkretnymi potrzebami i nie trzeba ich przekonywać do inwestycji w przyszłościowe rozwiązania, bo mają pełną świadomość korzyści, które wynikają z chmury. Jej rosnące znaczenie potwierdzają również liczby – Microsoft Cloud wykorzystuje aż 90% firm z listy Fortune 500, a każdego miesiąca platforma Azure zyskuje 120 000 subskrypcji nowych klientów. Jak pokazują najnowsze wyniki Microsoftu, popyt na chmurę jest na tyle wysoki, że Satyi Nadelli, CEO firmy, udało się zrealizować cele finansowe rok wcześniej, niż zakładał. Osiągając przychód w wysokości 24,5 mld USD, przebił barierę 20 mld USD, co wydawało się ambitnym planem na rok 2018.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200