Perspektywa decentralizacji

Rząd zmienia zasady podziału środków na projekty finansowane z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Obecnie Polska administracja jest w momencie historycznym, bo jednocześnie realizowane są projekty finansowane z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i równocześnie projektowana jest kolejna perspektywa.

Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podczas konferencji Państwo 2.0 podkresliła, że rząd wyciągnął wnioski z poprzedniej perspektywy i zmienił zasady podziału środków. „Następuje dalsza decentralizacji środków – 60 proc. środków będzie rozdzielana w regionalnych programach operacyjnych, to będą środki w dyspozycji administracji samorządowej na projekty regionalne i e-gospodarkę” – powiedziała minister Iwona Wendel.

Zobacz również:

Drugim filarem informatyzacji będą sieci szerokopasmowe. Środki z cetralnego programu „Cyfrowe Państwo” trafią do przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zostaną przeznaczone na sieci dostępowe. Trzecim zaś jest podnoszenie kompetencji cyfrowych. Zdaniem minister Wendel program Latarnik, w którym 2500 wolontariuszy już dociera do wykluczonych cyfrowo znakomicie się sprawdził, a kolejne projekty będą jeszcze bardziej ambitne.


TOP 200