Personalne bazy danych SQL

Po zainstalowaniu pakiet Personal Oracle 7 zajmuje ok. 50 MB na dysku (łącznie z bazami demonstracyjnymi i bazą startową) ale zawiera kompletny zestaw narzędzi, łącznie z językiem proceduralnym PL/SQL do pisania aplikacji bazodanowych. Program SQL*Plus służy do komunikowania się z bazą za pośrednictwem SQL i PL/SQL; zarządzania podstawowymi parametrami bazy; dodawaniem użytkowników; przyznawaniem im uprawnień itp. Podobne właściwości w zakresie zarządzania bazą ma program SQL*DBA. Kompletna dokumentacja online elementów systemu (kilkanaście podręczników) zajmuje ponad 13 MB.

Serwer bazy Personal Oracle 7 zajmuje ponad 6 MB pamięci RAM. Do jego uruchomienia potrzeba mieć komputer z co najmniej 16 MB pamięci i co najmniej 486DX2 lub Pentium.

W trakcie instalacji system zakłada startową bazę danych, zajmującą 6 MB miejsca na dysku, w tym 2 MB na informacje o obiektach tej bazy i 4 MB na dane. Pojemność plików bazy można rozszerzyć w miarę potrzeby za pomocą programu Database Expander.

Różne implementacje SQL

Każdy z producentów systemów zarządzania bazami danych SQL gwarantuje pewien stopień zgodności ze standardem SQL 89 (zwanym czasem SQL1) lub SQL 92 (zwanym SQL2). Aby jednak naprawdę efektywnie wykorzystywać bazę, należy poznać dokładnie właściwości i polecenia użytego w niej języka.

Przykładowo SQLBase wymaga utworzenia unikatowego indeksu (CREATE UNIQUE INDEX) na polu lub polach będącym kluczem głównym bazy. Wprawdzie nie wytwarza komunikatu, że tworzenie tabeli bez indeksu jest niedopuszczalne, ale nawet po wpisaniu danych do tabeli, nie można ich pobrać. Dopiero utworzenie indeksu daje takie możliwości. W przypadku Personal Oracle taki indeks tworzony jest automatycznie i próba stworzenia go eksplicite powoduje odrzucenie polecenia z komunikatem, że indeks już istnieje.

Ilość różnic w implementacji SQL między wersjami obydwoma serwerami baz jest znacznie większa, niż rzucająca się w oczy różnica dotycząca klucza głównego i indeksu na nim, ale na łamach CW będzie jeszcze wiele okazji o nich pomówić.

Pierwsze wrażenia

Gupta SQLBase można traktować jako produkt przejściowy SQL do poważnych zastosowań z dziedziny baz danych, pozwalający dość łagodnie przejść do aplikacji z tym serwerem za pomocą stosunkowo prostych narzędzi. Jednakże dodatkowe narzędzia w mniejszych wersjach tej bazy (dla użytkownika indywidualnego lub małej grupy roboczej) nie zapewniają zbyt wielkich możliwości zarządzania i obsługi bazy. Nie znane mi są właściwości narzędzi dla wersji największej (dla przedsiębiorstwa).

Personal Oracle 7 jest to produkt dojrzały, w pełni zgodny z serwerami na innych platformach sprzętowych. Doświadczony użytkownik baz Oracle ocenił, że zarówno szeroka gama narzędzi, jak ich właściwości nie odbiegają od tego, co otrzymuje się z dużo większymi produktami unixowymi. Powoduje to jednakże, że "schody" do opanowania tych narzędzi są stosunkowo strome i początkujący użytkownik może mieć poważne kłopoty. Na szczęście, firma dostarcza komplet podręczników online. Niewątpliwie jest to produkt nadający się nawet do najbardziej wymagających aplikacji.


TOP 200