Personalia

Piotr Kozłowski dyrektorem EDS

Piotr Kozłowski dyrektorem EDS

Piotr Kozłowski od grudnia 1995 jest dyrektorem generalnym EDS Poland Sp. z o.o. Funkcje tę pełni, zachowując jednocześnie obowiązki wynikające z wcześniej pełnionego staniowiska Account Manager w EDS/GMIO (General Motors International Operations) w Polsce.

Nowy dyrektor EDS zwiazany jest z EDS od 1985 r., kiedy to podjął pracę w brytyjskiej filii koncernu. W Wielkiej Brytanii nadzorował miedzy innymi projekt przenoszenia centrum informatycznego jednego z banków do EDS oraz informatyzację koncernu motoryzacyjnego Vauxhall. Dla General Motors nadzorował organizowanie Europejskiego Centrum Obsługi Klientów. Ma 34 lata.


TOP 200