Perl Builder - wizualne programowanie w języku Perl

Perl to interpretowany język używany do pisania skryptów służących do wywoływania funkcji w serwerze bazy danych oraz pobierania i sprawdzania informacji ze strony WWW. Język opracowany w 1987 r. dla Unixa został dość szybko przeniesiony na inne platformy, ale podobnie jak w przypadku wielu innych narzędzi unixowych, większość programistów Perla przywykło do korzystania z edytorów systemowych (ed, vi) operujących w trybie znakowym.

Graficzne skrypty

Firma Solutionsoft opracowała graficzny edytor Perl Builder, przypominający graficzne edytory pakietów narzędziowych, takich jak Visual Basic czy Delphi. Jedynym elementem, którego brakuje do uzyskania pełnego środowiska programistycznego Perl, jest interpreter tego języka. Na szczęście, w Internecie są dostępne bezpłatne interpretery, m.in. Active Perl firmy ActiveState realizujący Perl 5.6.

Pakiet Perl Builder jest dostępny w dwóch wersjach: Standard do two- rzenia stron HTML oraz Professional, przeznaczonej dla doświadczonych programistów. Twórcy stron HTML, którzy muszą napisać skrypt CGI w Perl Builder, mają do dyspozycji CGI Wizard - kreator tworzący skrypt bez konieczności pisania kodu. Ograniczeniem wersji standardowej jest możliwość otwarcia tylko jednego skryptu. To wystar- cza wyłącznie do realizacji prostych projektów.

Edytor Perl Builder ułatwia pisanie kodu dzięki kolorowym wyróżnieniom, automatycznemu formatowaniu tekstu, znajdowaniu brakujących nawiasów, przeszukiwaniu i zamianie wyrażeń itp. Każdy dobry edytor musi mieć możliwość pisania makrodefinicji. W edytorze Perl Builder zastosowano nietypowe makro, gdyż pisze się je również w Perl.

Uruchamianie programów

Znakowe narzędzia Perl korzystają z równie trudnych w użyciu znakowych debuggerów. Perl Builder oferuje moż- liwości graficznego uruchamiania skryptów. Dostępne są typowe operacje: praca krokowa, wykonanie skryptu do , obserwacja i zmiana war- tości zmiennych, ustawianie punk- tów przerwania, łącznie z punktami warunkowymi. Wersja Professional pozwala na uruchamianie programu w przeglądarce Web, a więc w warunkach zbliżonych do trybu pracy użytkownika.

Wersja Professional umożliwia testowanie czasu wykonania określonych części skryptu, a przy uruchamianiu skryptów korzystających z bibliotek, pomijanie testowania biblioteki, pod warunkiem otwarcia jej kodu źródłowego w oddzielnym oknie edytora.

Obszerna dokumentacja, zarówno pisana, jak i online, pozwala użyć pakietu do nauczenia się Perl jako języka programowania.

Ceny i platformy

Perl Builder jest dostępny dla Windows. Wersja linuxowa korzysta z WINE - emulatora funkcji Windows na Linuxie.

Perl Builder w wersji Standard kosztuje 150 USD, w wersji Professional - 280 USD.


TOP 200