Peregrine Systems wchodzi na polski rynek

Peregrine Systems, dostawca systemów do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw (Infrastructure Resource Planning - IRP), wchodzi na polski rynek. Dystrybutorem systemów Infrastructure Management firmy na naszym rynku został Prokom Software, który zajmie się marketingiem, sprzedażą, usługami wdrożeniowymi i konsultacyjnymi oraz obsługą klientów.

Peregrine Systems, dostawca systemów do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw (Infrastructure Resource Planning - IRP), wchodzi na polski rynek. Dystrybutorem systemów Infrastructure Management firmy na naszym rynku został Prokom Software, który zajmie się marketingiem, sprzedażą, usługami wdrożeniowymi i konsultacyjnymi oraz obsługą klientów.

"Polska stwarza dla nas ogromne możliwości biznesowe. Gartner Group określa wartość rynku polskiego na poziomie 2,9 mld USD przy jednoczesnej dynamice jego rozwoju na poziomie 50% w skali roku" - stwierdził Dominic O'Riley, dyrektor ds. rynków wschodzących oraz współpracy na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Peregrine Systems.

W ofercie Prokomu znajdzie się kilka systemów Peregrine, przeznaczonych do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw. Wśród nich będą AssetCenter, system przeznaczony do dynamicznego zarządzania systemami IT eksploatowanymi w przedsiębiorstwie, oraz ServiceCenter, zintegrowany system, służący do zredukowania czasu niezbędnego do diagnostyki i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych oraz pozwalający jednocześnie na zarządzanie zmianami i kosztami związanymi z funkcjonowaniem środowiska informatycznego w przedsiębiorstwie. Ma być też dostępna E.ServiceCenter, wersja ASP systemu ServiceCenter, wraz z którą Peregrine może przejąć odpowiedzialność za zarządzanie systemem klienta.

Dostępny będzie też system FacilityCenter, przeznaczony do zarządzania pełnym cyklem życia nieruchomości i wyposażenia przedsiębiorstw, oraz aplikacja FleetAnywhere, przeznaczona do zarządzania środkami transportu w przedsiębiorstwie. Prokom będzie też oferował InfraTools, kompletny pakiet aplikacji przeznaczonych do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw, oraz InfraCenter for Workgroups, system do zarządzania infrastrukturą, dedykowany firmom średniej wielkości.