Pełni dobrych intencji

Szwedzka Intentia AB zaprezentowała Movex NextGen, system klasy ERP napisany całkowicie w języku Java.

Szwedzka Intentia AB zaprezentowała Movex NextGen, system klasy ERP napisany całkowicie w języku Java.

Jedenasta wersja aplikacji Movex będzie oferowana równolegle w tradycyjnej technologii RPG (przemianowanej też na ThisGen) i nowej, opartej w całości na środowisku Java (NextGen). Zostanie zachowana identyczna funkcjonalność, przy zastosowaniu diametralnie odmiennej technologii.

Jednym z pierwszych klientów Movex NextGen będzie prawdopodobnie Zakład Energetyczny Wrocław, który zapowiedział chęć przejścia na tę wersję sytemu.

Elastyczny system

Nie zmieniona jest sfera prezentacji danych i baza, na której oparto oprogramowanie. Zastosowanie Javy sprawi, że system, w ramach standardowo dostarczanego narzędzia WebTop, umożliwi obsługę klientów przez Internet.

Najistotniejsze zmiany technologiczne związane z wprowadzeniem Javy zaszły jednak w serwerze aplikacji. "Java to nie tylko język programowania, ale środowisko, które daje firmie znacznie większą elastyczność użytkowanego systemu ERP" - przekonywali przedstawiciele producenta, szwedzkiej Intentii.

Komponentowa architektura nowego Movexa ma zapewnić większe możliwości konfigurowania systemu, włączenie ze skróceniem czasu potrzebnego na dokonanie wymaganych modyfikacji.

W zależności od poziomu skomplikowania zmian, programiści firmy mogą modyfikować poszczególne części systemu sprawniej i szybciej niż dotychczas, dodając nowe elementy funkcjonalne.

Pozostała część modyfikowanego komponentu będzie automatycznie dopisywana do nowej, gotowej jego wersji dzięki tzw. mechanizmom dziedziczenia. Sprawi to, według specjalistów Intentii, że sposób funkcjonowania systemu ERP będzie w krótszym niż dotychczas czasie dostosowywany do zmian w realiach działania użytkującego go przedsiębiorstwa.

Bezpłatne przejście

Aby ułatwić klientom przejście na nową technologię, Intentia przekonuje o ewolucyjnym charakterze tego uaktualnienia. Nie tylko wersja 11 pojawi się równolegle w technologii RPG i Javie.

Wiadomo już, że taka oferta będzie obejmować kolejne wersje systemu. W założeniu producenta, działanie to umożliwi dotychczasowym i przyszłym klientom optymalny wybór momentu przejścia na Javę.

Możliwe, że polskie firmy wykorzystujące system Movex zdecydują się na to dopiero w 2000 r., ponieważ nowa technologia nie jest jeszcze ugruntowana w Polsce. Kiedy to nastąpi, większość klientów Intentii będzie mogła liczyć na bezpłatne dokonanie konwersji w ramach podpisanej przez nich umowy serwisowej Devex.

We wszystkich przypadkach Intentia będzie pomagać swoim klientom w procesie przejścia do technologii opartej na Javie - zapowiedzieli jej przedstawiciele. Stworzono wiele narzędzi, w tym Java Transitioning Toolkit i procedurę, której zadaniem jest uporządkowanie tego procesu.

Intentia wprowadziła również oprogramowanie Integrated Development Studio, przeznaczone dla programistów i pozwalające monitorować zmiany dokonywane w aplikacji podczas przejścia na technologię Java.

Zmiany w 50%

Na poziomie serwera aplikacji tradycyjnego systemu Movex ThisGen nie będzie podlegać konwersji część standardowa, czyli szacunkowo 30% aplikacji, i część odpowiedzialna za współpracę z bazą danych (20%). Jednak 50% systemu wymagające konwersji na Javę będzie poddawane analizie i takim modyfikacjom, aby zgadzały się one z wypracowanym przez Intentię standardowym modelem Movex NextGen.

W drugim etapie powstanie pierwsza wersja kodu w języku Java, w trzecim natomiast prototyp.

Ograniczone wsparcie

Movex NextGen może działać na wszystkich platformach, które mają zainstalowaną wirtualną maszynę Java, jednak Intentia, ściśle współpracując z IBM, deklaruje obecnie wsparcie jedynie dla IBM S/400 i Windows NT. W przyszłości, według zapewnień przedstawicieli firmy, ma on obsługiwać więcej platform, w tym Sun Solaris i inne serwery IBM.

Nowe funkcje

Jedenasta wersja Movex, oprócz tego, że została napisana również w Javie, zawiera kilka nowych funkcji. Dodane zostały elementy obsługi utrzymania ruchu w fabryce, dzierżawy i usług. Pojawiły się również rozszerzenia w modułach gospodarki magazynowej, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200