Pełne zaćmienie - Eclipse 3.1

Po prawie dokładnie roku od chwili pojawienia się ostatniej pełnej wersji zintegrowanego środowiska programistycznego Eclipse, deweloperzy otrzymali do rąk kolejną stabilną wersję 3.1. Wśród wielu nowości na uwagę na pewno zasługuje pełne wsparcie dla nowej wersji Javy 5.0, zwiększona szybkość działania oraz wiele mniejszych lub większych usprawnień.

Pełne zaćmienie - Eclipse 3.1
Śmiało można powiedzieć, że Eclipse jest obecnie najpopularniejszym narzędziem do pisania aplikacji w Javie. Zrzesza wokół siebie grono wiernych deweloperów i, co najważniejsze, jest wspierane przez tak wielkie firmy, jak choćby IBM, BEA, czy Borland.

Co nowego?

Pełne zaćmienie - Eclipse 3.1

Pełne wsparcie dla nowej Javy 5.0

Nowa wersja wprowadza wiele zmian, z których najważniejszą wydaje się pełne wsparcie dla Javy 5.0. Kompilator Javy przeszedł pomyślnie testy TCK (Technology Compatibility Kit) i został uznany za zgodny z najnowszą wersją Javy. Oprócz tego oczywiście całe środowisko wspiera nowe elementy języka wprowadzone przez Tygrysa (czyli Javę 5.0). Warto tu choćby wspomnieć, że podpowiedzi działają obecnie z adnotacjami, enumeracjami i typami generycznymi. To samo dotyczy funkcji refaktoringu i wszystkich standardowych edytorów.

Poza tym udało się znacznie zwiększyć szybkość działania środowiska oraz zaimplementować mechanizmy do monitorowania wydajności. Usprawniono posługiwanie się okienkami ustawień poprzez dodanie możliwości filtrowania wyświetlanych stron, czy też obsługę połączonych stron na zasadzie kreatora, z przyciskami "dalej" i "wstecz". Dużo zmian pojawiło się w edytorach, jak choćby obsługa hiperłączy, która działa teraz wszędzie, a nie tylko w edytorze kodu Javy. Znacznie rozbudowano także menu kontekstowe w edytorach, dając teraz na przykład możliwość uruchamiania, czy debugowania programu, przesłania aktualnej wersji pliku do repozytorium CVS, czy uruchomienia skryptu Ant bezpośrednio z menu kontekstowego edytora.

Pełne zaćmienie - Eclipse 3.1

Nowy system pomocy

Do środowiska dodano nowy widok pomocy kontekstowej. Po wciśnięciu w dowolnym momencie F1 otworzy się widok prezentujący tematy dotyczące aktualnie wykonywanych czynności. Można oczywiści korzystać z pełnego spisu treści, a także wyszukiwać interesujące informacje na zdalnych witrynach. Dynamiczna, kontekstowa pomoc została także rozszerzona na okna dialogowe. Okna posiadające wiele stron - jak kreatory, okna preferencji, czy wyszukiwania - przełączają okienko z pomocą przy zmianie wyświetlanej strony;

Oprócz tego:

- usprawniono system uaktualniania środowiska;

- dodano nowe funkcje i kontrolki do biblioteki komponentów SWT;

- usprawniono współpracę z CVS (Concurrent Version System), gdzie między innymi dodano pełne wsparcie dla CVSNT;

- dodano debugger skryptów Ant oraz wprowadzono kilka zmian w ich edytorze;

- pojawił się nowy kreator do eksternalizacji stałych tekstowych, czyli tworzenia specjalnych plików (*.properties) przechowujących teksty. Mechanizm ten umożliwia między innymi łatwe tłumaczenie aplikacji na różne języki, bez potrzeby zmieniania kodu programu;

- dodano ciekawą możliwość dzielenia obszaru roboczego, składającego się z dużej ilości projektów, na zbiory robocze (working set), w celu łatwiejszego nimi zarządzania;

Pełne zaćmienie - Eclipse 3.1

Kreator mechanizmu eksternalizacji stałych tekstowych

- rozbudowano debugger o funkcje ułatwiające odnajdowanie zablokowanych wątków, łatwiejsze zarządzanie pułapkami, czy dodatkowe funkcje w widoku zmiennych;

- oraz wiele, wiele innych, których listę można obejrzeć tutaj

Jakość przechodzi w ilość... pobrań

O tym, jak popularne jest to środowisko, świadczyć może między innymi fakt, że od chwili opublikowania zostało pobrane już prawie czterysta tysięcy razy! A tylko w ciągu kilku godzin pisania tego tekstu licznik pobrań na stronie producenta zwiększył się o ponad sześć tysięcy!

Eclipse jest dostępne na wiele platform systemowych, a wśród nich na najpopularniejsze Windows, Linux, czy MacOS X. Wszystkie one są do pobrania ze strony producenta.

Także coraz więcej pluginów do Eclipse wspiera jego nową wersję. I tak na przykład:

- MyEclipse, zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji biznesowych i webowych, o którym pisaliśmy niedawno w artykule "MyEclipse - tani może więcej!", jest już dostępne w wersji współpracującej z Eclipse 3.1. Nie jest to jeszcze wersja finalna, ale można się jej spodziewać w ciągu najbliższych tygodni.

- JBoss ma niedługo udostępnić zestaw swoich narzędzi - JBoss IDE - które zapewnią bezproblemową obsługę serwera aplikacji bezpośrednio z IDE oraz ułatwią tworzenie aplikacji biznesowych J2EE (Java 2 Enterprise Edition) zgodnych z nową specyfikacją EJB 3.0 (Enterprise Java Beans), która ma znacznie uprościć model programowania aplikacji biznesowych.

- JasperAssistant, o którym pisaliśmy w artykule "Raporty Jaspera", narzędzie do wizualnego projektowania raportów, wykorzystujące JasperReports, jest także dostępne w wersji dla nowego Eclipse.

- Wtyczka pozwalająca na łatwe pisanie aplikacji na urządzenia mobilne, kompatybilne z J2ME (Java 2 Micro Edition), EclipseME, także wspiera nową platformę, a niedługo możemy spodziewać się finalnej wersji 1.0.

Wiecej pluginów można znaleźć na stronach Eclipse Plugin Central, Eclipse Plugins, czy też bezpośrednio na stronach producenta.

Strona domowa Eclipse

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200