Pelion na platformie Oracle

Pelion Healthcare Group, jeden z największych dystrybutorów farmaceutycznych w Polsce, rozpoczął budowę nowoczesnego centrum przetwarzania danych, którego podstawową platformą technologiczną będzie Oracle Exadata Database Machine.

Budowane Centrum będzie się składało z dwóch części: ośrodka głównego obsługującego środowisko produkcyjne Grupy, oraz symetrycznego pod względem mocy przetwarzania ośrodka zapasowego. Każdy z ośrodków będzie obsługiwany przez własną maszynę Oracle Exadata. Ośrodki będą połączone przez oprogramowanie Oracle Data Guard. Maszyny Oracle Exadata pozwolą na skonsolidowanie baz danych Oracle używanych w systemie transakcyjnym oraz w hurtowni danych Grupy Pelion i zastąpią dotychczasową rozproszoną architekturę jedną maszyną, zawierającą we wspólnej obudowie zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie bazodanowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200