Pecet komórkowy

Należący do poczty niemieckiej Telekom zapowiada nową erę w profesjonalnym, ruchomym przesyłaniu danych. Po rocznej eksploatacji próbnej uruchomiono nową, bazującą na protokole X.25, usługę MODACOM (Mobile Data Communication). Jest ona dostępna w najważniejszych gospodarczo rejonach Republiki Federalnej, a do końca 1995 r. ma objąć swym zasięgiem 80% obszaru tego kraju.

Należący do poczty niemieckiej Telekom zapowiada nową erę w profesjonalnym, ruchomym przesyłaniu danych. Po rocznej eksploatacji próbnej uruchomiono nową, bazującą na protokole X.25, usługę MODACOM (Mobile Data Communication). Jest ona dostępna w najważniejszych gospodarczo rejonach Republiki Federalnej, a do końca 1995 r. ma objąć swym zasięgiem 80% obszaru tego kraju.

Telekom zainwestował w to przedsięwzięcie 250 mln DM i liczy na zwrot tej sumy już w 1997 r. Szacuje się, iż w 1998 r. obrót wyniesie ponad 200 mln DM.

System składa się z przenośnych terminali (urządzenia specjalne lub laptopy z wbudowanym modemem radiowym), stacji bazowych (docelowo 900) podłączonych do Datex-P (niemiecka sieć pakietowego przesyłania danych) lub do innych sieci X.25 oraz specjalistycznego, firmowego oprogramowania.

Potencjalni klienci tej nowej usługi to transportowcy, służby zewnętrzne przedsiębiorstw i służby publiczne - policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. System umożliwi dostęp z komputerów przenośnych do dużych komputerów w centralach firm z dowolnego punktu w Niemczech przy prędkości transmisji danych do 9,6 Kb/s.

Rynek radiowych usług telekomunikacyjnych rozwija się w Niemczech bardzo intensywnie. Prognozy przewidują, że w 1994 r. usługi te przyniosą 3,5 mld DM obrotu. Największa część, ok. 90% wpływów, pochodzić będzie z systemów telefonii komórkowej C i D1. Telekom jest największym europejskim operatorem sieci telefonii komórkowej - z jej usług korzysta w Niemczech 1,5 mln abonentów.

Czy Modacom odniesie sukces? Krytycy zwracają uwagę na terytorialne ograniczenie wykorzystania systemu tylko do obszaru Niemiec. W Europie, poza Szwecją i W. Brytanią, nie istnieje jeszcze infrastruktura sieci o podobnym charakterze. Brak jest też jednolitego, europejskiego standardu przesyłania danych drogą radiową. W przyszłości może to doprowadzić do podziału rynku europejskiego na dwie części. Oprócz Motoroli (która jest dostawcą sprzętu dla Modacomu) podobny, lecz niekompatybilny system opracowany został przez firmę Ericsson.


TOP 200