Paweł Czajkowski: reorganizacja poprawi nasze wyniki [WIDEO]

Spółka HP Polska w ubiegłym roku osiągnęła przychody w wysokości 3,04 mld zł, co według raportu Computerworld TOP200 dało jej pierwsze miejsce wśród firm informatycznych w Polsce. Prezes HP Polska Paweł Czajkowski przewiduje, że połączenie działów drukarek i pecetów przyniesie dalszy wzrost przychodów firmy.

Już dziś zamów najnowszy raport Computerworld TOP200

W długim terminie polski rynek IT będzie rósł, ponieważ wzrastał będzie poziom wydatków polskich firm na informatykę, który jest nadal niższych niż w krajach zachodnich. W krótszej perspektywie wzrost będzie zależał od inwestycji administracji publicznej i wykorzystania funduszy unijnych, kondycji gospodarki, koniunktury w konkretnych branżach przekładającej się na inwestycje IT- uważa Paweł Czajkowski. Wśród istotnych trendów Paweł Czajkowski wskazuje i jego wykorzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Podkreśla jednocześnie, ze polska branża powinna zadbać o to, aby ośrodki cloud computing powstawały w Polsce i miały atrakcyjną ofertę dla polskich firm. "Od chmury nie ma odwrotu" - stwierdza Paweł Czajkowski.

Zobacz również:

HP w Polsce jest także objęte zmianami, które przeprowadza korporacja. "Ich celem jest podniesienie efektywności w skali globalnej, ale również globalnej Efektywniejsze działanie przełoży się na wzrost wyników HP " - tłumaczy Paweł Czajkowski. Najważniejsza zmiana to połączenie działów komputerów osobistych z działem drukarek. "Partnerzy nie powinni odczuć tych zmian. Dotychczasowe kontakty pozostaną lub zmienią się w niewielkim stopniu" - powiedział Paweł Czajkowski. Pojawią się także pozytywne efekty: reorganizacja sprawi, że w miejsce dwóch osobnych kontraktów partnerskich na komputery i drukarki pojawi się jeden. "Ułatwi działanie z nami, decyzyjność będzie szybsza i sprawniejsza, działanie bardziej efektywne" - mówi Paweł Czajkowski.


TOP 200