"Patrz , słuchaj i działaj"

Szkoła przyszłości to szkoła o nowych możliwościach i nieznanych dotychczas technikach nauczania. Jedną z ciekawszych, choć w naszym kraju nie stosowanych metod jest Interakcyjny System Wideokomputerowy.

Szkoła przyszłości to szkoła o nowych możliwościach i nieznanych dotychczas technikach nauczania. Jedną z ciekawszych, choć w naszym kraju nie stosowanych metod jest Interakcyjny System Wideokomputerowy.

Interakcyjny System Wideokomputerowy (ISW) to jedno z najbardziej efektywnych w nauczaniu zastosowań multimediów. W systemie zintegrowane są komputer i laserowy odtwarzacz dysków wizyjnych. Użytkownik uczy się zgodnie z zasadą "patrz, słuchaj i działaj". Dzięki połączeniu ze sobą edukacyjnych zalet obrazu, dźwięku i komputera, zrealizowano w pełni interakcyjną metodę nauczania.

Zasadniczym elementem systemu jest nagrany na dysk wizyjny z odczytem laserowym fabularyzowany film szkoleniowy. Laserowe dyski wizyjne charakteryzują się podobną techniką zapisu informacji jak CD-ROM-y. Różnią się wielkością samych płyt (przypominają zwykłe płyty gramofonowe). Za pośrednictwem komputera film nagrany na dysku można w każdej chwili zatrzymać, a poszczególne sekwencje lub scenki powtórzyć dowolną liczbę razy, bez typowego dla technik wideo czasochłonnego przewijania taśmy i szukania wybranego fragmentu. ISW pozwala na dostosowanie tempa nauki oraz stopnia pomocy ze strony automatycznego nauczyciela do indywidualnych możliwości i postępów słuchacza. W porównaniu do istniejących od dawna na polskim rynku pakietów SuperMemo ISW oferuje diametralnie różne podejście do trybu nauczania. Metodyka nauczania opiera się bardziej na podejściu audiowizualnym niż tekstowym.

Jednocześnie wydawane są użytkownikowi polecenia, oceniane odpowiedzi na pytania dotyczące przerobionego materiału oraz dostarczane informacje dodatkowe. Bardzo użyteczną funkcją systemu jest możliwość wysłuchania treści dialogów czytanych przez lektorów mówiących "wzorcowym" językiem, a także możliwość wyświetlania mówionego tekstu na ekranie. W wypadku programów do nauki języka angielskiego możliwe jest również wysłuchanie angielskiej lub amerykańskiej wersji dialogu, z możliwością natychmiastowego porównania obu wersji każdego zdania.

W skład zestawu komputerowego niezbędnego w ISW wchodzi komputer PC. Niezbędny jest oczywiście sam laserowy odtwarzacz do dysków wizyjnych. Aby uzyskać wysokiej jakości efekty wizualne stosuje się karty interfejsu MIC i monitory cyfrowo-analogowe. Możliwe jest także korzystanie z kart interfejsu DVA, który pozwala na podłączenie systemu do normalnego ekranu VGA.

Jak twierdzą specjaliści psycholodzy, czas nauki konieczny do opanowania określonego obszaru wiedzy dzięki ISW skraca się o ok. 50%. Stopień utrwalenia mierzony po 6 miesiącach jest o ok. 70% wyższy niż przy użyciu tradycyjnych metod nauczania.

Premiere Training Company Ltd. (PTC) jest jedyną firmą w Polsce dysponującą tego typu urządzeniami. PTC prowadzi szkolenia korzystając z interakcyjnych programów wideokomputerowych w bardzo szerokim zakresie. Podstawowe kursy to nauka języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania wraz z językiem biznesu, gospodarki i finansów (Personal Connection, Meetings Connection, The European Connection, You Are In Business, Writing For Results). Firma prowadzi kursy kierowania zespołem (Leading Your Team), techniki sprzedaży (Direct Sales) i elementów zarządzania (Work Skills). Wszystkie te pakiety wyposażono w polskie wersje językowe. Użytkownik sam może definiować obecność polskich podpisów na ekranie komputera. PTC udostępnia także inne programy wideokomputerowe w wersjach oryginalnych dotyczące np. gospodarki finansowej przedsiębiorstw (Account Ability, Finance For Non-Financial Managers, Risky Business). Szkolenia polegają na samodzielnej pracy przy zestawie ISW z pomocą lektora.

PTC, obok prowadzenia kursów dla grup wieloosobowych, umożliwia również indywidualne korzystanie ze sprzętu. Zajmuje się sprzedażą zestawów ISW (od 73 do 165 mln zł + VAT), a także wypożyczaniem sprzętu i programów za ok. 2 mln zł za tydzień. Ceny oferowanych przez PTC (nowych i używanych) szkoleniowych programów wideokomputerowych na dyskach z odczytem laserowym oscylują w przedziałach 35- 114 mln zł. W nowej ofercie firmy znajdują się także typowe, multimedialne programy do nauki języka angielskiego i niemieckiego na dyskach CD-ROM (dla komputerów PC i Apple Macintosh) produkcji Libra Multimedia Ltd: z zakresu prowadzenia rozmów telefonicznych (Telephone Talk, Ruf' Mal An) i prowadzenia interesów (Business Talk). PTC sprzedaje także CD-ROM-y firmy Vector Limited do nauki języka angielskiego (Expressions) i niemieckiego (Basic Skills). Ceny programów oscylują w przedziale 4,5-5,7 mln zł.

Polskie przedstawicielstwo PTC jest częścią sieci Otwartych Ośrodków Kształcenia w Europie Centralnej, założonej i kierowanej przez Premiere Training Company Ltd. w Londynie. Firma szkoliła w różnym zakresie pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Banku PKO BP, Radia i Telewizji, Ciechu, Uniwersytetu Warszawskiego. Firma zajmuje się kompleksowym projektowaniem zadań szkoleniowych ISW, w tym: pełną analizą potrzeb szkoleniowych klienta, doborem programu szkolenia, wyposażeniem w sprzęt wideokomputerowy oraz w laserowe dyki wizyjne. Przy pomocy PTC powstały szkoleniowe ośrodki multimedialne w trzech dużych bankach w Warszwie oraz Centrum Kształcenia Radia i Telewizji.


TOP 200