Patent na komputer

Można się spierać w kwestiach terminologii - czy nazwać Kolosa li tylko "programowalnym kalkulatorem", czy jednak "specjalizowanym komputerem". Jedno nie ulega wątpliwości - maszyna ta była skonstruowana do wykonania konkretnych zadań i nikt w zespole projektowym nie miał aspiracji, aby tworzyć jakieś wiekopomne dzieło. Jednak unikalność pewnych rozwiązań i doskonałość funkcjonalna Kolosów, pod wieloma względami przewyższała ENIAC'a (patrz "Anatomia Kolosa") i tylko konieczność dochowania tajemnicy służbowej sprawiła, że wtedy, gdy był na to czas, COLOSSUS nie stanął na godnym siebie postumencie.

Non omnis moriar

Czas płynie szybko i nieubłaganie. Po obu opisywanych maszynach nie pozostał ślad, na domiar złego wszystkie oryginalne rysunki techniczne COLOSSUSüa zostały spalone w 1960 r. Znaleźli się jednak w Anglii entuzjaści informatyki historycznej, którzy postanowili odbudować sławną maszynę, opierając się na zachowanych zdjęciach i wspomnieniach żyjących członków zespołu konstruktorów Bletchley Park. Projekt rozpoczął się dwa lata temu i w chwili obecnej działa już czytnik taśmy papierowej oraz jeden z głównych modułów deszyfrujących, zwany w tamtych czasach "Tunny" (tuńczyk).

Od roku 1992 działa organizacja "Bletchley Park Trust", która opiekuje się dawną siedzibą wywiadu i organizuje tam wiele imprez. Powstałe muzeum mieści się w kilku budynkach i dostępne jest w tym roku przez cztery dni każdego miesiąca. Aby zwiedzić to sławne miejsce, należy najpierw skontaktować się z BPT i zapisać się na listę odwiedzających (tel. +44 908 64 04 04, czynny całą dobę).

P.S. Jeśliby ktoś z czytelników posiadał w domowym skarbcu pentody EF36, 37 lub 37A albo triody 6J5, tetrody 6V6 czy też triody gazowe GT1C - niech koniecznie skontaktuje się z kierownikiem zespołu "The Colossus Rebuild Project", Tonym Sale; email: [email protected] bazie danych.

Zadania te mogą być realizowane dzięki rejestrowaniu w bazie całej korespondencji i komunikacji: listów, telefonów, faksów, maili czy też informacji otrzymywanych w trakcie rozmowy. Poszerza to zakres stosowanego dotąd rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Jednocześnie system uniemożliwia korektę raz wprowadzonych danych, co zapobiega ich fałszowaniu. Przy korekcie zawartości poczty, np. uzupełnianiu opisu korespondencji, zachowywana jest zarówno poprzednia, jak i nowa zawartość, a także notowana jest informacja o zmianie korespondencji przez daną osobę o określonej godzinie i minucie.

Każda korespondencja powstająca lub przychodząca do firmy ma zdefiniowany stan i sprawa, której ona dotyczy, może być monitorowana aż do czasu, gdy nie będzie ona uznana za zakończoną. Pozwala to sprawdzić, kto w danej chwili się nią zajmuje, kto komu ją przekazał lub kto wstrzymuje jej realizację.

System pozwala także tworzyć raporty z realizacji poszczególnych zadań, co pozwala ocenić wydajność poszczególnych pracowników.

Sterowanie przepływem informacji

Ostatni moduł systemu DDM9000 odpowiedzialny jest za sterowanie obiegiem dokumentów. Jest to moduł niezbędny w przypadku wdrażania norm ISO 9000 - pozwala on na zdefiniowanie standardowych procedur dla określonych typów dokumentów (patrz poprzedni numer CW).

Dzięki zdefiniowanym w DDM9000 procedurom można ustalić kolejność, w jakiej dokumenty mają trafiać do poszczególnych osób, oraz czas, jaki te osoby mają na ich realizację. W DDM każdy rodzaj dokumentu może mieć jeden sztywny przebieg albo też kilka alternatyw wybieranych przez pracownika rejestrującego dokument.

Dla każdego kroku zdefiniowanego przebiegu określa się liczbę osób, które na danym etapie powinny otrzymać korespondencję. Jednocześnie system umożliwia przypisanie zadań, które na danym etapie powinna wykonać dana osoba. Możliwe jest też określenie warunków, jakie muszą być spełnione aby dany etap został zakończony, np. każda z osób znajdujących się na liście musi potwierdzić załatwienie sprawy.

Bardzo istotną cechą jest możliwość definiowania terminów zakończenia poszczególnych etapów realizacji zadań. Składnia takich warunków jest bardzo prosta i nie nastręcza trudności nawet nie zaawansowanym użytkownikom komputerów (przykładowy warunek: "Termin < 15 dni i Termin < 15.03.96" oznacza, że zadanie ma być zrealizowane w ciągu maksymalnie 15 dni, ale nie później niż do 15 marca).

Jednocześnie dla korespondencji, dla której uruchomiony został tego typu przebieg, system blokuje wszystkie operacje - użytkownik może ją tylko potwierdzić lub anulować, ale nie może jej skierować do kogo innego. DDM9000 bowiem sam decyduje komu przekazać ją dalej od razu po zatwierdzeniu.


TOP 200