Paszportyzacji ciąg dalszy

ComputerLand SA i Telekomunikacja Polska SA podpisały wstępną umowę dotyczącą drugiego etapu wdrożenia we wszystkich regionach TP SA systemu paszportyzacji.

ComputerLand SA i Telekomunikacja Polska SA podpisały wstępną umowę dotyczącą drugiego etapu wdrożenia we wszystkich regionach TP SA systemu paszportyzacji.

Podpisana umowa licencyjna (opiewająca na kwotę 14,5 mln złotych netto) określa generalne zasady dostaw licencji systemu opartego na oprogramowaniu PasTel, SUSA Arctus-CL, CLient oraz Centrala. PasTel oraz Centrala są systemami autorskimi ComputerLandu, natomiast SUSA Arctus-CL oraz CLient zostały opracowane wspólnie z O&S Computer Soft.

Zobacz również:

System ma TP SA zapewnić wsparcie procesów biznesowych w zakresie obsługi klienta, prowadząc do obniżenia kosztów, efektywniejszej obsługi klientów końcowych oraz szybszego usuwania awarii. Z drugiej strony klient ma dzięki niemu uzyskać pełniejszy i szybszy dostęp do informacji o zasobach sieci telekomunikacyjnej.

Obie Spółki podpisały list intencyjny dotyczący wdrożenia oraz utrzymania systemu. Podpisanie szczegółowych umów przewidywane jest do końca lipca 2002 roku.


×