Paszportyzacja w TeleNecie

W lutym Globema zawarła umowę z TeleNet Polska S.A. na implementację i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej. Projekt TelePAS działa na oprogramowaniu Smallworld Network Inventory, produkowanym przez GE Network Reliability Products and Services (General Electric NRPS) oraz na specjalizowanych modułach telekomunikacyjnych opracowanych i realizowanych przez Globemę.

Realizacja projektu TelePAS umożliwia jednolitą paszportyzację zasobów sieciowych wszystkich spółek grupy TeleNet, zarówno w zakresie sieci szkieletowej jak i dostępowej. Daje szczegółową inwentaryzację elementów sieciowych i możliwość sporządzenia dokumentacji sieci na podkładach map z dokładnością do pojedynczego elementu sieciowego (odcinka kabla, studzienki, karty, portu itp.). Paszportyzacja obejmie wszystkie rodzaje sieci (miedziane, światłowodowe i radiowe) znajdujące się w gestii TeleNet-u.

Dzięki integracji z innymi systemami informatycznymi TeleNet-u, system TelePAS może wspomagać procesy związane z gospodarowaniem sieciowymi środkami trwałymi i usługami dostępowymi sieci teletransmisyjnej. Taka pełna paszportyzacja jest przydatna do bieżącej wyceny wartości firmy, szczegółowej specyfikacji prac dla poszczególnych działów w procesie utrzymania sieci telekomunikacyjnej czy rejestracji zasobów sieciowych.

Zobacz również:

  • Produkcja 2 nm układów powinna rozpocząć się już w 2025 roku
  • Zarządzanie procesami zapewnienia jakości z IBM Test Engineering
  • 8 koncepcji biznesowych, które liderzy IT powinni opanować

Oferta Globemy dla operatorów telekomunikacyjnych oparta na oprogramowaniu Smallworld została już zainstalowana u kilku operatorów w Polsce, między innymi w Netii Telecom (2000 r.) i w Tel-Energo (2003 r.). Oprogramowanie Smallworld (General Electric) jest platformą systemową, umożliwiającą zarządzanie zasobami przestrzennymi w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach branż sieciowych takich jak telekomunikacja, energetyka, wodociągi, gazownictwo, ciepłownictwo oraz w transporcie lub ochronie środowiska.

Realizowany przez firmę projekt NIS (Network Inventory System) działa na wersjach oprogramowania Smallworld Network Inventory, wytwarzanego przez GE Network Solutions. Dokonuje on paszportyzacji wyposażenia sieciowego wykonanego w różnych technologiach, a ponadto umożliwia powiązanie podsystemów paszportyzacyjnych w jeden zintegrowany system ewidencji zasobów sieciowych, zarówno w warstwie fizycznej jak i logicznej.

Istotnymi składnikami NIS są podsystemy zarządzania numerami telefonicznymi oraz gospodarowania łączami i pojemnościami w sieci teletransmisyjnej. Dystrybutorem oprogramowania GE Smallworld i World Class Partner w Polsce jest firma Globema.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200