"Paszporty" Borlanda

Borland International Inc. opracował programy (tzw. paszporty), umożliwiające pracę w arkuszu kalkulacyjnym Quattro Pro 3.0 i języku Paradox 3.5, pod nadzorem środowiska MSŁWin-dows.

Borland International Inc. opracował programy (tzw. paszporty), umożliwiające pracę w arkuszu kalkulacyjnym Quattro Pro 3.0 i języku Paradox 3.5, pod nadzorem środowiska MSŁWin-dows. Dodatkowy koszt owych "paszportów", dla QPŁ3.0 wynosi 49.95 USD, a dla Paradoxu 139.95 USD.


TOP 200