Paszport online

Straż Graniczna ma otrzymać z Unii Europejskiej ok. 10 mln euro. Fundusze te zostaną przeznaczone na projekty związane z informatyką i łącznością na wschodniej granicy.

Straż Graniczna ma otrzymać z Unii Europejskiej ok. 10 mln euro. Fundusze te zostaną przeznaczone na projekty związane z informatyką i łącznością na wschodniej granicy.

Komenda Główna Straży Granicznej jest kolejną instytucją w Polsce, która rozpoczęła przystosowywanie systemów teleinformatycznych w ramach przygotowań do wejścia Polski do Unii Europejskiej (o projekcie w Narodowym Banku Polskim pisaliśmy w CW 32/2000). Przedstawiciele Straży Granicznej rozpisali na początku sierpnia br. przetarg na rozbudowę sieci transmisji danych i dostawy sprzętu komputerowego. Zmodernizowana ma zostać infrastruktura informatyczna w 15-20 Granicznych Placówkach Kontrolnych (GPK) i wybranych oddziałach Straży Granicznej na tzw. ścianie wschodniej. Mają one otrzymać dostęp online do baz danych komendy, obejmujących m.in. informacje o osobach poszukiwanych i niepożądanych w Polsce. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach funduszu PHARE i nosi tytuł: Zarządzanie i infrastruktura na polskiej granicy wschodniej 1998.

Czubek góry lodowej

"Jest to jedynie część projektu zmierzającego do zinformatyzowania wszystkich placówek Straży Granicznej, w tym także strażnic i przejść granicznych na naszej wschodniej granicy" - mówi Marian Tymek, zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej. Program ma objąć łącznie 35 Granicznych Placówek Kontrolnych i 79 strażnic. Pozostałe placówki zostaną zinformatyzowane z funduszy Straży Granicznej. W każdej GPK ma zostać zainstalowany serwer, do którego będą podłączone strażnice i punkty kontroli.

Projekt ma pomóc w uszczelnienu przyszłej wschodniej granicy Unii Europejskiej, a także ułatwić odprawę graniczną. Obecne zakupy finansowane są jeszcze z programu COP 1999 (Country Operating Program). Jak jednak zapowiadają przedstawiciele straży, jeszcze w tym roku Polska zostanie włączona do programu COP 2000, którego fundusze będą w całości przeznaczone na projekty informatyczne i telekomunikacyjne. Według szacunków, w jego ramach Polska otrzyma ok. 10 mln euro. Fundusze te będą spożytkowane w ciągu 2 lat.

Granica online

Docelowo wszystkie placówki Straży Granicznej będą mogły kierować zapytania do baz danych w centrali tej instytucji, a także zlokalizowanych w policji, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (PESEL) czy unijnym Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). W ostatniej z tych baz zbierane są dane z wszystkich krajów "piętnastki" na temat poszukiwanych osób, samochodów, a wkrótce także dzieł sztuki. Baza ta zawiera także informacje o fałszywych banknotach.

"W ciągu 2-3 lat musimy stworzyć własną, narodową bazę danych, która zostanie włączona do Systemu Informacyjnego Schengen. Musimy mieć także możliwość dostępu do niej z każdego naszego punktu granicznego. Jest to warunek konieczny do spełnienia przed przystąpieniem do Unii" - twierdzi Marian Tymek.

Na razie jednak system Schengen nie jest przygotowany do przyjęcia nowych członków. "Korzystamy z niego dzięki uprzejmości naszych kolegów z Niemiec za pośrednictwem trzech placówek na granicy zachodniej" - dodaje zastępca Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej. Polska baza danych działająca w ramach SIS ma być stworzona i zarządzana przez przedstawicieli MSWiA. W ramach tego resortu działa komisja, która prowadzi przygotowania do projektu.

Komputer w drodze

Część z funduszy Unii Europejskiej zostanie przeznaczona na zakup kolejnych komputerów przenośnych, wspomagających sprawdzanie paszportów osób wyjeżdżających z Polski lub do niej wjeżdżających. Poprzez odczytywanie kodu numerycznego na ostatniej stronie paszportu sprawdzana jest prawdziwość danych podróżującego.

Urządzenia tego typu - 185 komputerów HUSKY - mają już placówki na zachodniej granicy. Pomocy w zdobyciu funduszy na ich zakup udzielili przedstawiciele Niemiec. Aplikację specjalnie na potrzeby komputerów HUSKY stworzyli informatycy Komendy Głównej Straży Granicznej. Za jej pośrednictwem pracownicy mogą pobierać fragmenty centralnej bazy danych.


TOP 200