"Paszport do eksportu" - ruszył kolejny nabór dofinansowania dla MSP

W działaniu 6.1 "Paszport do eksportu", dla małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej Polski zarezerwowano łącznie 286,5 mln zł.

Dzięki działaniu 6.1 PO IG, przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie realizacji projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach. I etap to przygotowanie planu rozwoju eksportu, a etap II to wdrożenie planu rozwoju eksportu. W ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 6 miesięcy, a kwota wsparcia jednego projektu w tym etapie stanowi maksymalnie 80% kosztów, przy czym nie może ona przekroczyć 10 tys. zł. W sumie, na dofinansowanie I etapu w ramach działania 6.1 PARP przeznaczył 1,5 mln zł.

Zobacz również:

W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy, a kwota wsparcia jednego projektu w tym etapie stanowi maksymalnie 50% kosztów, przy czym nie może ona przekroczyć 200 tys. zł. W sumie, na dofinansowanie II etapu PARP przeznaczył 285 mln zł.

Wnioski składane dla I etapu działania należy składać poprzez Generator Wniosków PARP do 8 lipca br. Z kolei wnioski składane dla II etapu przyjmowane będą także poprzez Generator Wniosków do końca bieżącego roku. W sprawnej i profesjonalnej weryfikacji wniosku dotacyjnego firmom mogą bezpłatnie pomóc ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU). Świadczą one usługi informacyjne, proinnowacyjne, pożyczkowe i poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki te prowadzone są przez agencje, fundacje czy izby branżowe oraz placówki naukowe, w szczególności o charakterze proinnowacyjnym. Całość koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200