Paszport Lotusa

O wielkości upustów decyduje także wielkość firmy.

O wielkości upustów decyduje także wielkość firmy.

Specjalny program sprzedaży dla dużych klientów opracowany przez Lotus Development nosi nazwę Passport i dostępny jest w trzech wariantach: Volume Purchase Option (VPO), Contract Option (CO) i Enterprise Option (EO).

Tak jak w programach innych firm, kwalifikacja do poszczególnych wariantów Passport odbywa się na podstawie punktowej wielkości zamówienia, a także wielkości i zasięgu decydującej się na zakupy w Lotusie.

Volume Purchase Option

VLO przeznaczony jest dla małych i średnich firm, które dokonują stosunkowo małych zakupów oprogramowania, ale nie kupują pakietów pojedynczo.

Pierwszy zakup w ramach VLO musi odpowiadać co najmniej 50 pkt. lub 5000 USD. Opcja ta działa jednak wstecz i przy planowaniu zakupu uwzględniane jest nie tylko bieżące zamówienie, ale także zakupy uczynione w ciągu ostatniego roku.

Contract Option

Opcja CO podobna jest do CLA Novella i Select Microsofta. Klient deklaruje, ile wyniesie łączna wartość punktowa palnowanych zakupów oprogramowania Lotusa i zobowiązany jest w ciągu dwóch lat wywiązać się z tej deklaracji. Minimalny poziom w tego typu umowach wynosi 1000 pkt.

Lotus Development w opcji CO oferuje dodatkowe rabaty, które motywują do szybszego kupowania licencji. Na zakupy dokonane w trakcie pierwszego miesiąca trwania umowy klient otrzymuje dodatkową 5% zniżkę. Poza tym, jeśli wykona jednorazowy zakup o wartości powyżej 500 pkt., to także otrzymuje 5% zniżkę. Rabaty te jednak nie kumulują się (zakup w pierwszym miesiącu za ponad 500 pkt. nie oznacza 10% zniżki - rabat nadal wynosi 5 %).

Dodatkowe ograniczenie nakłada na klienta obowiązek równomiernego kupowania oprogramowania w ciągu dwóch lat trwania umowy CO - co pół roku realizować trzeba minimum 25% zakupów przewidzianych w początkowej deklaracji.

Enterprise Option

Ostatni z wariantów umowy Passport dotyczy tych klientów, którzy zamierzają wprowadzić oprogramowanie Lotusa w całej korporacji. Lotus Development nie definiuje jednoznacznie dolnej granicy, od której zawierane są kontrakty Enterprise. W każdym razie liczba zamówień nie powinna być mniejsza niż kilka tysięcy licencji.

Klienci EO otrzymują jednoroczną możliwość darmowego aktualizowania wersji wykorzystywanego oprogramowania.


TOP 200